Amendement ‘Een rug voor een kromme rug!’

3 februari 2022

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 03 februari 2022 ter bespreking van ‘Het voorstel ‘Vaststelling Verordening AOW- en Jeugdtegoed Rotterdam 2022’,

Besluit:

Het ontwerpbesluit:

Artikel 6 Hoogte tegoed

  1. Het AOW-tegoed bedraagt € 450,- per huishouden, bedoeld in artikel 3, derde lid, van de Participatiewet.
  2. Het jeugdtegoed bedraagt:
  3. € 275,- per kind;
  4. € 500,- per jongere.

 

Als volgt te wijzigen: 

Artikel 6 Hoogte tegoed

  1. Het AOW-tegoed bedraagt € 1000,- per huishouden, bedoeld in artikel 3, derde lid, van de Participatiewet.
  2. Het jeugdtegoed bedraagt:
  3. € 275,- per kind;
  4. € 500,- per jongere.

 

Aldus vastgesteld in de Openbare vergadering van 03 februari 2022.

 

Toelichting

Artikel 6 Hoogte tegoed

Ouderen die die in aanmerking komen voor een AOW tegoed ontvangen een verhoogd AOW tegoed van €1.000 omdat op landelijk niveau de AOW ontkoppeld wordt van het minimumloon en daarmee de AOW-gerechtigden tekortgedaan worden. De gemeente Rotterdam neemt haar verantwoordelijkheid voor de ouderen en compenseert zolang deze weeffout op landelijk niveau (Tweede Kamer en/of Eerste Kamer) niet hersteld wordt

Delen via: