Wijziging verdeling nieuwbouw

8 juli 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 6 en 8 juli 2021 ter bespreking van de Voorjaarsnota 2021;

Constaterende dat:

  • Nog slechts 2% van de particuliere woningvoorraad in het sociale segment valt en 17% in het middensegment1;
  • Er vrijwel geen sociale koopwoningen meer beschikbaar zijn in Rotterdam2;
  • Particuliere investeerders een groot deel van de koopwoningen in het betaalbare segment opkopen voor buy-to-let3.

Overwegende dat:

  • De beschikbaarheid van woningen in het sociale en middensegment onder druk staat4;
  • Voor nieuwbouwprojecten de verdeling 20-30-30-20 wordt aangehouden;
  • Het aandeel nieuwbouwwoningen in het middensegment achterblijf bij de doelstelling van 20% (namelijk: 16% tot en met 2020, eindprognose voor deze collegeperiode: 18-22%)5;
  • Het aandeel nieuwbouwwoningen in het topsegment de doelstelling van 20% overtreft (totaal in eerste helft collegeperiode 30%)6.

Verzoekt het college:

  • Voor toekomstige nieuwbouwprojecten de verdeling 30-40-20-10 als uitgangspunt te nemen.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Delen via: