MOTIE: Een Ziekte om niet te Vergeten!

10 november 2022

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 08 en 10 november 2022 ter bespreking van de begroting,

 

Constaterende dat:

 • Alzheimer de meest voorkomende vorm van dementie is (70% mensen met Alzheimer);
 • Dementie de snelst groeiende doodsoorzaak in Nederland is en in 2050 meer dan verdubbeld zal zijn (van 290.000 mensen met dementie in 2021 naar 620.000 mensen met dementie in 2050);
 • Er in Nederland ieder uur 5 mensen met dementie bij komen;
 • Met de toename van de leeftijd de kans op dementie toeneemt;
 • Dementie een hersenaandoening (hersenafwijking) is en veroorzaakt dat mensen minder zelfstandig kunnen functioneren wat zelfredzaamheid, participatie, eigen regie onmogelijk maakt;
 • Dementie enorme impact heeft op naasten en daarmee ook mantelzorgers (800.000 mantelzorgers in Nederland) hoog belast;
 • Dementie een volksziekte is die de hoogste zorgkosten met zich meebrengt.

 

Overwegende dat:

 • Recent weer extra aandacht werd gevraagd voor de snelst groeiende doodsoorzaak in Nederland op Wereld Alzheimer Dag (21 september);
 • Aankomende Rotterdam Memory Walk (17 december) ook in het teken staat van wandelen tegen dementie om geld op te halen voor dementieonderzoek in het Erasmus MC;
 • Dementie iedereen kan overkomen en mensen met dementie gemiddeld na 6,5 jaar te hebben geleefd met deze ziekte komen te overlijden;
 • Dat de vergrijzing alleen al in de twintigste eeuw in Nederland meer dan vertienvoudigd is (van 0,3 miljoen in 1900 tot 3,5 miljoen in 2022);
 • Dat daarmee het aandeel ouderen en dus ook het aantal mensen met dementie in de totale bevolking van Nederland een enorme vlucht neemt;
 • Driekwart van de mensen met dementie (ca. 210.000 mensen) thuis woont;
 • Er veel onderzoek nodig is naar de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie om betere inzichten in deoorzaken van dementie, preventie, behandeling en ondersteuning te krijgen;
 • Het college van B&W eventuele bijverdiensten ontvangen uit hoofde van hun functie afdragen aan de gemeente en dit op de balans van inkomsten van de gemeente komt te staan.

 

Verzoekt het college:

 • Een donatie te doen vanuit de kostenrekening ‘Baten van het college’ aan het Alzheimercentrum Erasmus MC ten behoeve van onderzoek naar de ziekte Alzheimer en andere vormen van dementie.

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: