MOTIE De RTHA is een zakenluchthaven!

15 december 2022

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 15 december 2022 ter bespreking van het (tweede herzien) voorstel met betrekking tot de reactie van burgemeester en wethouders op het Eindproduct Participatietraject inzake Rotterdam The Hague Airport (RTHA), alsmede de brief van burgemeester en wethouders van 29 november 2022 over de luchthaven Rotterdam The Hague Airport,

 

Constaterende dat:

  • De inzet van het college een luchtvaartbesluit is dat voor bewoners een verbetering is ten opzichte van de huidige Omgevingsregeling;
  • Een nieuw luchthavenbesluit moet waarborgen dat de hinder vermindert;
  • De belasting van de luchthaven voornamelijk ontstaat door het zijn van een toeristenluchthaven.

 

Overwegende dat:

  • De contouren van de centrumring van Rotterdam zich aan het verbreden zijn en de luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA) geleidelijk aan in de centrumring komt te liggen;
  • De leefomgeving van inwoners van Rotterdam steeds ernstiger aangetast worden door de luchtvervuiling van de RTHA;
  • De oorspronkelijke doelstelling van de RTHA was om een zakenluchthaven te zijn voor de Rotterdamse haven en de economische activiteiten in Rotterdam;
  • De luchthaven RTHA verworden is tot een toeristenluchthaven van Amsterdam en dat daarmee de overlast (geluid, luchtvervuiling) onacceptabel veel is toegenomen, zeker gezien de ligging.

 

Draagt het college op: 

  • De luchthaven Rotterdam The Hague Airport weer een zakenluchthaven te maken

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: