MOTIE: Gemeente aan de lat voor de planning en organisatie van Trevvel!

20 oktober 2022

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 20 oktober 2022 ter bespreking van ‘De problemen in het leerlingen- en doelgroepenvervoer’;

 

Constaterende dat:

 

 • De gemeente verantwoordelijk is om vanuit de WMO het vervoer voor leerlingen en doelgroepen te organiseren;
 • De gemeente heeft gekozen om dat niet in eigen beheer te doen maar via een aanbesteding uit te besteden aan Trevvel;
 • Met Trevvel, vanaf de dag dat dit vervoersbedrijf het leerlingenvervoer en het doelgroepenvervoer in opdracht van de gemeente uitvoert, er grote onoplosbare problemen zijn;
 • De gemeenteraad al 4 jaar lang met het college het gesprek voert om alle misstanden en slechte prestaties van Trevvel te verbeteren.

Overwegende dat:

 

 • Sinds het nieuwe schooljaar er opnieuw een dieptepunt is ontstaan bij Trevvel doordat Trevvel te weinig chauffeurs heeft om het leerlingenvervoer adequaat uit te voeren;
 • Ongeacht het drama wat zich nu voordoet met het tekort aan chauffeurs, de hele organisatie van Trevvel ver in gebreke blijft in leveren van adequaat vervoer;
 • De organisatie, het planningsysteem en de capaciteit van Trevvel volledig faalt;
 • De gemeente op deze wijze ook volkomen faalt in het nemen van haar verantwoordelijkheid om voor goed vervoer voor leerlingen en doelgroepen te zorgen;
 • De Erasmusuniversiteit in een zeer uitgebreid onderzoek hetzelfde heeft geconstateerd en de gemeente het advies heeft gegeven om de centrale coördinatie zelf ter hand te nemen.

 

Draagt het college op:

 

 • De regie en concrete coördinatie van de organisatie en planning van de uitvoering bij Trevvel als gemeente zelf ter hand te nemen;
 • De gemeenteraad elk kwartaal op de hoogte te brengen van de stand van zaken rond het leerlingen- en doelgroepenvervoer.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: