MOTIE: Ouderenwoningen voor ouderen

3 februari 2022

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 3 februari 2022 ter bespreking van de voortgangsrapportage programma Ouder en Wijzer;

 

Constaterende dat:

 • Rotterdam net als de rest van Nederland een tekort aan woningen heeft en voor ouderen geschikte woningen in het bijzonder;
 • Dat het aantal ouderen de komende jaren nog flink zal toenemen tot 129.000 in 2035;
 • De groei van het aantal 75-plussers, de dubbele vergrijzing, binnen de groep ouderen het sterkst is;
 • Er geluiden uit de maatschappij zijn die het blijven zitten van ouderen in te grote huizen als onwenselijk waarderen;
 • De wethouder in haar voortgangsrapportage heeft aangegeven dat er momenteel 16.000 voor ouderen geschikte woningen in het planaanbod staan.

Overwegende dat:

 • Ouderen best onder voorwaarden willen verhuizen;
 • Er momenteel onvoldoende en/of ongeschikte woningen voor ouderen beschikbaar zijn;
 • Veel woningen bovendien na verhuizen netto duurder uitpakken voor de ouderen;
 • Veel ouderen in de overspannen woningmarkt al snel achter het net vissen;
 • Als ouderen verhuizen de woningcarrousel op gang komt wat voor alle generaties tot voordeel is.

 

Draagt het college op:

 • De 16.000 voor ouderen geschikte woningen ook exclusief beschikbaar te laten zijn voor 55-plussers ongeacht huur of koopprijs.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: