Even doorwerken

20 december 2018

De qemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 20 december 2018.

Constaterende dat:

  • Rotterdam een stad is waar steeds meer evenementen worden gehouden:
  • de B en C evenementen steeds vaker plaatsvinden in onze openbare parken;
  • door de Ianqe op- en afbouw van eendagsevenementen, de openbare parken veelal meer dan 10 dagen of Ianger achtereen niet toeqankelijk zijn.

Overwegende dat:

  • de Rotterdamse parken van én voor atle Rotterdammers zijn;
  • In de zomermaanden, als mensen in de parken willen recreéren, er ook veel B en C evenementen gehouden worden;
  • evenementenlocaties zoals Ahoy een maximale op- en afbouwtermijn van 7 dagen hanteren.

Draagt het college op om:

  • met directe inganq voor de ééndaagse evenementen met een B of C vergunning een maximale op- en afbouwtermijn van 7 dagen te hanteren, met waar nodig ruimte voor maatwerk;
  • in goed overleg met organisatoren te streven naar een optimale op- en afbouw.

En gaat over tot de orde van de dag.

Delen via: