Een perspectief voor het Recreatieoord & Camping hoek van Holland, een uniek mooi stukje Rotterdam

18 februari 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 18 februari 2021 ter bespreking van het toeristisch-recreatief ontwikkelperspectief Hoek van Holland (TROP)’,

 

Constaterende dat:

  • Het Recreatieoord, inclusief camping, een uniek stukje cultureel erfgoed is dat door de gemeente Rotterdam in beheer genomen is;
  • Het Recreatieoord & Camping Hoek van Holland daarmee behoort tot het Rotterdams Immaterieel Cultureel Erfgoed.

 

Overwegende dat:

  • De identiteit en continuïteit van het immaterieel cultureel erfgoed geborgd dient te worden in het recreatieperspectief van Hoek van Holland;
  • Het Recreatieoord en de Camping momenteel een eigen traject doorlopen en niet passen in het opgestelde Toeristische Recreatieve Ontwikkelingsperspectief van Hoek van Holland (TROP);
  • De visie op de toekomst van het Recreatieoord en de Camping, met al hun bijzonderheden en historie welke het tot Rotterdams Immaterieel Cultureel Erfgoed maakt, vragen om een eigenstandige visie op de toekomst voor het Recreatieoord & Camping Hoek van Holland;
  • De toerismewethouder tijdens de commissievergadering van EDEM heeft toegezegd een aparte visie voor het Recreatieoord & Camping Hoek van Holland te willen maken.

 

Draagt het college op:

  • Een aparte visie te ontwikkelen voor een beter perspectief voor het Recreatieoord & Camping Hoek van Holland;
  • Hierbij rekening te houden dat het Recreatieoord & Camping behoort tot het Rotterdams Cultureel Erfgoed;
  • Deze visie uit te laten werken door de bewoners van het Recreatiepark & Camping (de RAR) in samenspraak met de gebiedscommissie en de gemeente;
  • De bewoners daarbij te ondersteunen en te faciliteren en deze visie voor september 2021 in concept aan de raad te doen toekomen.

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

Delen via: