Mijn fiets staat veilig!

13 november 2018

MOTIE: Mijn fiets staat veilig!

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 8 en 13 november 2018 ter bespreking van de begroting 2019,

Constaterende dat:

 • Het college in haar aangekondigde Verkeerscirculatieplan in met name de binnenstad het autoverkeer wil beperken ten gunste van onder andere de fiets
 • Er in Rotterdam in 2017 bijna 6.000 keer aangifte is gedaan van een gestolen fiets
 • Dat het werkelijke aantal gestolen fietsen hoger ligt omdat mensen steeds minder vaak aangifte doen van fietsendiefstal
 • Dat het autobezit in de leeftijdsgroep van 18-30 jaar volgens het CBS steeds verder daalt, naar nog maar een derde binnen deze leeftijdscategorie
 • Dat er meer (kostbare) e-bikes verkocht en gebruikt worden, met name aan en door ouderen

Overwegende dat:

 • Dat fietsendiefstal nog steeds een groot probleem is in Rotterdam

Dat mensen behoefte hebben aan het veilig kunnen stallen van hun fiets

 • In Rotterdam er veel te weinig beveiligde fietsparkeerplaatsen zijn
 • Een deel van de Rotterdammers geen eigen berging heeft en daardoor afhankelijk is van een fietstrommel voor het stallen van de fiets
 • Er momenteel 1.200 huishoudens op de wachtlijst staan voor gemiddeld twee plaatsen in een fietstrommel
 • Het college het aantal fietstrommels in Rotterdam wil vergroten van 800 in 2017 naar 1.005 in 2022, waardoor Rotterdammers nog steeds jarenlang op de wachtlijst staan
 • Dat mensen nog meer de fiets zouden gebruiken als zij zeker weten dat hun fiets veilig gestald kan worden
 • Dat in beweging blijven door te fietsen, ook met de e-bikes gezond is voor jong en oud

Draagt het college op:

 • Om meer (on-)bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad en verder bij winkelcentra, uitgaansgebieden en andere locaties waar mensen naar toe komen, te ontwikkelen
 • Dat hiervoor in parkeergarages meer ruimte, nu nog bedoeld voor auto’s, worden vrijgemaakt
 • De plaatsingscriteria voor fietstrommels te herzien om de ambitie van ruim 200 extra fietstrommels in 5 jaar te kunnen realiseren en te onderzoeken of het mogelijk is die ambitie de komende jaren te overtreffen

En gaat over tot de orde van de dag

 

Delen via: