Betrek ouderen bij het onderwijs

31 januari 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 31 januari 2019 ter bespreking van de Samenwerkingsagenda Rotterdam, Ouder en Wijzer

Constaterende dat:

  • Het aantal 65-plussers tot 2035 met ruim 30.000 toeneemt van 97.000 nu, naar 129.000 in 2035;
  • Veel ouderen over veel theoretische en praktische kennis beschikken;
  • Scholen behoefte hebben aan onderwijsondersteuners.

Overwegende dat:

  • Veel gepensioneerden en oudere werkelozen graag hun kennis overdragen op de volgende generaties;
  • Veel gepensioneerden en oudere werkelozen over didactische kwaliteiten beschikken;
  • Veel gepensioneerden en oudere werkelozen nog graag een bijdrage aan de samenleving willen bieden;

Verzoekt het College:

  • Dat het zich uitspreekt dat gepensioneerden en oudere werkelozen een rol kunnen en mogen spelen in het onderwijs wat betreft praktische kennis, huiswerkbegeleiding of taalles, reparatiecafĂ© ’s en dergelijke en dit dan ook gaat stimuleren.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Delen via: