Betrek ouderen bij het onderwijs

31 januari 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 31 januari 2019 ter bespreking van de Samenwerkingsagenda Rotterdam, Ouder en Wijzer

Constaterende dat:

  • Het aantal 65-plussers tot 2035 met ruim 30.000 toeneemt van 97.000 nu, naar 129.000 in 2035;
  • Veel ouderen over veel theoretische en praktische kennis beschikken;
  • Scholen behoefte hebben aan onderwijsondersteuners.

Overwegende dat:

  • Veel gepensioneerden en oudere werkelozen graag hun kennis overdragen op de volgende generaties;
  • Veel gepensioneerden en oudere werkelozen over didactische kwaliteiten beschikken;
  • Veel gepensioneerden en oudere werkelozen nog graag een bijdrage aan de samenleving willen bieden;

Verzoekt het College:

  • Dat het zich uitspreekt dat gepensioneerden en oudere werkelozen een rol kunnen en mogen spelen in het onderwijs wat betreft praktische kennis, huiswerkbegeleiding of taalles, reparatiecafé ’s en dergelijke en dit dan ook gaat stimuleren.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Delen via: