MOTIE: Steun de sociale basis!

4 juli 2023

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 4 en 6 juli 2023 ter bespreking van de Voorjaarsnota;

 

Constaterende dat:

 

  • Het college voornemens een budgetplafond van €35.000 per organisatie, per wijk heeft geïntroduceerd binnen de subsidieregeling couleur locale;
  • Er verschillende sociaal ondernemers zijn die nu een bedrag van meer dan €35.000 hebben ontvangen vanuit deze subsidie;
  • Door de introductie van dit budgetplatfond sociaal ondernemers om zullen vallen;

Overwegende dat:

 

  • Sociale ondernemers een belangrijke functie vervullen in het netwerk van de wijken;
  • Juist het sociale netwerk een vangnet en stimulus is voor Rotterdammers;
  • Een sterk netwerk de zorgvraag doet afnemen en de participatie van Rotterdammers vergroot;
  • Het wegvallen van nu succesvolle sociale ondernemers een leegte laat die niet zomaar is ingevuld.

 

Draagt het college op:

 

  • Binnen de subsidieregeling couleur locale het budgetplafond van €35.000 per organisatie, per wijk terug te draaien;
  • Voor de organisaties die nu een hoger subsidiebedrag ontvangen dan €35.000 een fatsoenlijke oplossing te vinden met als doel omvallen te voorkomen;
  • De raad te informeren over de resultaten.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: