Mantelzorgers nu en in de toekomst

29 april 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 29 april 2021 ter bespreking van de voortgangsrapportage informele zorg;

 

Constaterende dat:

 • Rotterdam, afhankelijk van de definitie, 81.000 of 89.000 mantelzorgers kent;
 • Volgens het SCP verlenen van de Nederlanders die 16 jaar of ouder zijn, 32 procent mantelzorg;
 • Dit voor Rotterdam zou betekenen dat we ruim 170.000 mantelzorgers zouden moeten hebben, dat zou betekenen dat Rotterdam slechts ongeveer de helft van het aantal mantelzorgers heeft dat we op basis van landelijke cijfers mogen verwachten;
 • Volgens het RIVM het aantal potentiële mantelzorgers van 15 in 2015 naar 6 in 2040 daalt (zie ook beantwoording schriftelijke vragen verkoelen, 21bb003980).

 

Overwegende dat:

 • Mantelzorgers de ruggengraat van de zorg voor Rotterdammeers zijn;
 • Het aantal oudere Rotterdammers tussen 2018 en 2030 met 30.000 toeneemt (zie Ouder en Wijzer);
 • Iedere Rotterdammer die een andere Rotterdammer kan helpen meer dan nodig is;
 • De zorg zonder mantelzorgers onbetaalbaar wordt.

 

Draagt het college op:

 • Te onderzoeken waarom we in Rotterdam minder mantelzorgers hebben dan wij op basis van landelijke cijfers mogen verwachten;
 • Een campagne te ontwikkelen die het aantal mantelzorgers doet toenemen;
 • Beleid te ontwikkelen waarmee we mantelzorgers nu en in de toekomst optimaal kunnen ondersteunen.

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: