Ouderentoets voor het gemeentelijke beleid

9 november 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 9 november 2021 ter bespreking van het agendapunt Begroting 2022,

 

Constaterende dat:

 • De groep 65-plussers in Rotterdam de komende jaren toeneemt van 97.000 in 2018 naar 129.000 in 2035;
 • Er in 2050 twee tot drie keer zoveel 80-plussers als nu zullen zijn¹;
 • Het aantal ouderen met een (niet westerse) migratieachtergrond toeneemt van 17,7 procent van het aantal ouderen in 2019, naar 32,8 procent;
 • De meeste ouderen een prima leven leiden in meer of mindere goede gezondheid;
 • Rotterdam een grote groep ouderen heeft met een kleine beurs;
 • De wereld verandert en dat gaat soms te snel voor ouderen, de wereld wordt steeds meer digitaal en niet alle ouderen kunnen mee in die ontwikkeling;
 • Rotterdam onvoldoende geschikt is voor ouderen en ouder worden.

 

Overwegende dat:

 • Wij als gemeente Rotterdam de verantwoordelijkheid hebben om er voor alle Rotterdammers te zijn;
 • Wij in onze plannen voor Rotterdam daarmee expliciet rekening moeten houden met de groepen die minder goed bereikbaar zijn, hun mening mag niet genegeerd worden;
 • Wij niet alleen beleid moeten maken voor nu, maar dit beleid ook moeten kunnen inzetten voor de komende decennia zodat we niet alleen voor de huidige ouderen goed kunnen zorgen, maar ook voor de ouderen in 2035 en verder;
 • Om Rotterdam geschikt te maken voor ouderen en ouder worden de vraag ‘is dit beleid goed voor ouderen?’ leidend moet zijn op ieder beleidsterrein;
 • Dit niet alleen positief uit zal pakken voor ouderen maar ook voordelig is voor jong en oud en voor iedereen die ouder wordt;
 • We niet langer kunnen talmen om Rotterdam seniorproof te maken.

 

Draagt het college op:

 • Bij iedere begroting de komende jaren een paragraaf op te nemen waarin wordt aangegeven hoe het beoogde beleid voor het komende jaar zal uitpakken voor ouderen;
 • Bij de presentatie van de jaarcijfers een paragraaf op te nemen waarin verantwoording wordt gegeven van het gevoerde beleid en de resultaten wat betreft het ouderenbeleid.

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: