Het eigen nest vervuilt

7 november 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 7 en 12 november 2019 ter bespreking van de begroting 2020;

Constaterende dat:

  • De straten van de stad meer en meer vervuilen door het huisafval welke niet meer in de afvalcontainers van de gemeente terecht komt
  • Met, maar zeker ook zonder de informatie van het onderzoeksbureau CROW (ingeschakeld door het college om de afvalproblematiek in Rotterdam in beeld te brengen) vastgesteld is dat er afgelopen jaar 6.613.000 kilo huis- en grofvuil niet in maar naast de vuilcontainers in de wijken lag
  • Dit college niet proactief inzet op het verwijderen van meer huishoudelijk afval en het zogenaamde ‘grof huisvuil’
  • Dit college wel inzet op het reactief handhaven en afstraffen van inwoners die hun huisvuil en grofvuil naast de vuilcontainers plaatsen

Overwegende dat:

  • Rotterdam ernstig gebukt gaat onder het falende afvalophaalsysteem waardoor de stad vervuilt, de ratten vrij spel krijgen en de hygiëne ernstig te wensen overlaat
  • Vanwege onvoldoende afvalcontainers het beboeten en straffen van de Rotterdamse inwoner onrechtvaardig is

Draagt het college op:

  • De frequentie van het legen van de afvalcontainers daar waar nodig is te verhogen

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: