MOTIE: geef de nacht terug aan de inwoners!

15 december 2022

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 15 december 2022 ter bespreking van het (tweede herzien) voorstel met betrekking tot de reactie van burgemeester en wethouders op het Eindproduct Participatietraject inzake Rotterdam The Hague Airport (RTHA), alsmede de brief van burgemeester en wethouders van 29 november 2022 over de luchthaven Rotterdam The Hague Airport,

 

Constaterende dat: 

  • De inzet van het college een luchtvaartbesluit is dat voor bewoners een verbetering is ten opzichte van de huidige Omgevingsregeling;
  • Een nieuw luchthavenbesluit moet waarborgen dat de hinder vermindert;
  • Er tussen 6.30uur en 23.00uur gevlogen mag worden.

 

Overwegende dat: 

  • Geluidsoverlast enorme gezondheidsschade bij mensen veroorzaakt;
  • Er extra stappen nodig zijn om de ervaren overlast bij inwoners te verminderen;
  • Juist aan de randen van de dag de geluidsoverlast als extra belastend ervaren wordt

 

Draagt het college op:

  • De openingstijden van de luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA) van 8.00uur tot 21.30 uur te laten zijn en geen vluchten tussen 21.30uur s’avonds en 8.00 uur s’morgens toe te staan

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: