Amendement: Eerste wijziging van de Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021(4)

16 december 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 16 december 2021 ter bespreking van ‘Het voorstel tot wijziging van de Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021’;

Besluit:

 

Het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:

 

Paragraaf 3.6 Toepassingsgebied, verbod en vergunningplicht opkoopbescherming

Artikel 3.6.1 Toepassingsgebied

Het verbod, bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014, is van toepassing op alle woonruimten die voldoen aan de volgende kenmerken:

 

  1. de woonruimte is gelegen in de wijken: Bergpolder (CBS buurt 0531), Blijdorp (CBS buurt 0532), Bloemhof (CBS buurt 1081), Carnisse (CBS buurt 1572), Groot IJsselmonde (CBS buurt 1289), Het Lage Land (CBS buurt 1449), HillegersbergZuid (CBS buurt 0661), Hillesluis (CBS buurt 1082), Kralingen-Oost (CBS buurt 0842), Kralingen-West (CBS buurt 0841), Middelland (CBS buurt 0325), Nieuwe Westen (CBS buurt 0324), Oud Mathenesse (CBS buurt 0327), Oud-Charlois (CBS buurt 1574),

 

Te vervangen door:

Paragraaf 3.6 Toepassingsgebied, verbod en vergunningplicht opkoopbescherming

Artikel 3.6.1 Toepassingsgebied

Het verbod, bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014, is van toepassing op alle woonruimten die voldoen aan de volgende kenmerken:

 

  1. de woonruimte is gelegen in de wijken: Bergpolder (CBS buurt 0531), Blijdorp (CBS buurt 0532), Bloemhof (CBS buurt 1081), Carnisse (CBS buurt 1572), Groot IJsselmonde (CBS buurt 1289), Het Lage Land (CBS buurt 1449), HillegersbergZuid (CBS buurt 0661), Hillesluis (CBS buurt 1082), Kralingen-Oost (CBS buurt 0842), Kralingen-West (CBS buurt 0841), Middelland (CBS buurt 0325), Nieuwe Westen (CBS buurt 0324), Oud Mathenesse (CBS buurt 0327), Oud-Charlois (CBS buurt 1574),

Tarwewijk (CBS buurt 1571),Tussendijken (CBS buurt 0322), Spangen (CBS buurt 0323), Agniesebuurt (CBS buurt 0515), Liskwartier (CBS buurt 0534), Oude Noorden (CBS buurt 0534), Schiebroek (CBS buurt 0660), HillegersbergNoord (CBS buurt 0662), Molenlaankwartier (CBS buurt 0665), Oud-Crooswijk (CBS buurt 0837), Struisenburg (CBS buurt 0847), Afrikaanderwijk (CBS buurt 1086), Feijenoord (CBS buurt 1087), Zuidwijk (CBS buurt 1573), Zuidplein (CBS buurt 1576) en Pendrecht (CBS buurt 1577);

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: