MOTIE: Ik wil mijn geld terug!

15 december 2022

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 15 december 2022 ter bespreking van Wijziging van de Verordening bekostiging leerlingenvervoer Rotterdam;

Constaterende dat:

  • Het leerlingen vervoer sinds het begin van het schooljaar 2022/2023 dramatisch slecht is;
  • Het aantal klachten over het leerlingenvervoer nog nooit zo groot is geweest;
  • Het vaak en nog steeds voorkomt dat leerlingen niet of veel te laat gebracht dan wel opgehaald worden;
  • Het college nu ouders het recht wil geven om zelf het vervoer van de leerlingen te gaan verzorgen en daar een vergoeding voor beschikbaar heeft.

Overwegende dat:

  • Het goed is dat er voor het leerlingen vervoer een alternatief mogelijk wordt gemaakt;
  • Dat ouders voor dit alternatieve vervoer in eigenbeheer of per taxi schadeloos moeten worden gesteld;
  • De schade voor de gemeente veroorzaakt wordt door falende dienstverlening van haar contractant Trevvel.

 

Draagt het college op:

  • De kosten die gemoeid zijn met het alternatieve leerlingenvervoer bij Trevvel neer te leggen.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: