Ouderen, zorg nu voor later

7 november 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 7 en 12 november 2019 ter bespreking van de begroting 2020;

Constaterende dat:

  • In het Masterplan Ouderen maar ook door ouderenorganisaties wordt er gewag gemaakt van een toename van meer dan 35.000 ouderen de komende jaren in Rotterdam; de vergrijzing is daarmee een gegeven
  • Dat de groep oude ouderen (75-plussers) relatief sterker toeneemt
  • Ouderen tegenwoordig vaak lang vitaal en gezond blijven
  • Ouderen uiteindelijk toch meer zorg en ondersteuning vragen dan andere doelgroepen
  • De raadsmonitor ook heel duidelijk aangeeft dat de zorgvraag voor ouderen toeneemt

Overwegende dat:

  • Waar de vraag naar zorg bij ouderen toeneemt, waar het aantal ouderen toeneemt, nemen de budgetten voor zorg en ondersteuning in de begroting 2020 niet toe, erger nemen zelfs af
  • We nu inzet moeten plegen om de 50tigers nu bewust te maken gezond ouder te worden
  • Het huidige Masterplan ‘Ouder en Wijzer’ vooral inzet op de huidige groep ouderen

Draagt het college op:

  • Middelen beschikbaar te stellen om ouderen en ambassadeurs aan te stellen die 50-plussers motiveert en beweegt om gezond ouder te worden

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: