Broze Bedoelingen: MOTIE 4 Informatie en advies op plekken waar ouderen vaak komen

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 • In de pijler ‘Vitaal’ het college wil inzetten op het vroegtijdig werken aan de gezondheid van ouderen omdat over het algemeen ouderen dan langer vitaal en actief betrokken blijven bij de samenleving;
 • Het college via vier actielijnen (‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’, ‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’, ‘Gezonde voeding en valpreventie’, ‘E-health’) Rotterdamse ouderen wil activeren om een gezonde leefstijl te omarmen;
 • Het college in de actielijn ‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’ ouderen wil activeren tot een gezonde leefstijl door ouderen beter te informeren en adviseren over (het belang van) gezondheid en vitaliteit;
 • Het college in de actielijn ‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’ als vierde maatregel inzet op benaderen van ouderen met informatie en advies over gezondheid en vitaliteit op plekken waar ouderen vaak komen, zoals bibliotheken of de locatie voor de jaarlijkse griepprik. Het college wil deze maatregel in samenwerking met de Stichting OSO (Overlegplatform van de Rotterdamse afdelingen van de ouderenorganisaties).

Overwegende dat:

 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het potentiele bereik aan Rotterdamse ouderen op plekken waar ouderen vaak komen (bibliotheken of de locatie voor de jaarlijkse griepprik) slechts geschikt is als de locaties zeer gevarieerd zijn (van markt, via bibliotheek tot grieppriklocatie) en de informatie en advies niet via geschreven woord op folders maar via het gesproken woord door personen wordt overgebracht;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de maatregel om ouderen te benaderen met informatie en advies over gezondheid en vitaliteit op plekken waar ouderen vaak komen door het college niet concreet is uitgewerkt.

Draagt het college op:

 • Te gaan investeren in de maatregel om ouderen te benaderen met informatie en advies over gezondheid en vitaliteit op plekken waar ouderen vaak komen;
 • Een vaste contactpersoon in te richten waar ouderen direct en zonder doorverwijzing terecht kunnen;
 • Deze contactpersoon de mogelijkheid te geven direct zorg en hulp te organiseren;
 • Een vaste contactpersoon die goed telefonisch bereikbaar is, een hulpverlenende of vergelijkbare opleiding heeft, affiniteit heeft met ouderen en die de tijd neemt voor hun vragen;
 • Deze taak in elke wijk (eventueel bij medewerkers in een al bestaande functie, zoals de Vraagwijzermedewerker, ouderenwerker in het wijkteam of professional van een welzijnsorganisatie) te gaan beleggen.

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: