De huisarts staat niet alleen

18 februari 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 18 februari 2021 ter bespreking van De betaalhaarheid van huisartsenpraktijken en eerstelijnszorgruimtes’;

 

Constaterende dat:

 • Huisartsen zijn essentieel voor de zorg dichtbij, zij zijn de spil in de zorg, de poortwachter voor de tweedelijns zorg, de ogen en oren voor vele problemen die ook voor de Rotterdamse gemeenteraad van groot belang zijn, waaronder misbruik, mishandeling en eenzaamheid;
 • De huisarts steeds vaker een samenwerkingspartner is van de gemeente, maar meer nog van allerlei andere professionals in de zorg en niet te vergeten de wijkteams;
 • Deze samenwerking vooral effectief is in gezondheidscentra;
 • Dit de zorg voor Rotterdammers verbetert en vergemakkelijkt;
 • Veel huisartsen wel samenwerken, maar nog wel een zelfstandige praktijk voeren.

 

Overwegende dat:

 • Het aantal 65-plussers in Rotterdam volgens opgave van het college tot 2035 met 32.000 toeneemt (Masterplan Ouder en Wijzer);
 • Personeel in de zorg, waaronder huisartsen, doktersassistenten en ander ondersteunend personeel schaarser wordt;
 • De behoefte aan efficiënte zorg daardoor toeneemt;
 • Gezondheidscentra daar een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren.

 

Draagt het college op:

 • Actief beleid te gaan voeren om gezondheidscentra te promoten en te stimuleren;
 • Gemeentelijk maatschappelijk vastgoed beschikbaar te stellen in verhuur en/of verkoop voor deze te ontwikkelen gezondheidscentra.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Delen via: