Niet de gemeente staat aan de lat voor de aanleg van walstroom!

1 december 2022

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 01 december 2022 ter bespreking van het voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de realisering van een walstroominstallatie in de Cruise Terminal op de Wilhelmina pier, alsmede met betrekking tot het voornemen van burgemeester en wethouders om de zeecruise te continueren aan de Wilhelmina pier;

 

Constaterende dat:

 • Cruiseschepen passen in het beeld van een havenstad zoals Rotterdam is;
 • Het terrein waar de cruiseterminal gevestigd wordt van het havenbedrijf is;
 • Voorzien is een Walstroomvoorziening op de Wilhelmina pier aan te leggen.

   

 

Overwegende dat:

 • Het havenbedrijf leges ontvangt van cruiseschepen;
 • De gemeente faciliteert en de vergunningen verzorgt;
 • 50PLUS Rotterdam maximaal 50 cruiseschepen op jaarbasis in het hart van de stad voldoende vindt;
 • De kosten van de aanleg van een walstroomvoorziening 22,5 miljoen euro is;
 • De gemeente niet aan de lat staat om de gewenste walstroom installatie te financieren.

   

 

Draagt het college op:

 • Om financieel niet te gaan bijdragen aan de aanleg van een walstroominstallatie op de Wilhelmina pier.

page1image24573056

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: