MOTIE: Wordt de Roseknoop niet te duur?

10 november 2022

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 08 en 10 november 2022 ter bespreking van de begroting 2023;

 

Constaterende dat:

  • De Roseknoop essentieel is voor de bereikbaarheid van Rotterdam-Zuid en de stad;
  • De Roseknoop gerenoveerd moet worden;
  • De kosten van de Roseknoop geraamd was op 17,5 miljoen euro maar ondertussen al zo’n 50,2 miljoen euro geworden;
  • De aanbestedingsprocedure al gestart is en het college verwacht eind november 2022 de gunning te kunnen verlenen.

 

Overwegende dat:

  • De kosten van de renovatie van de Roseknoop nu al veel duurder uitpakt en dat dit hoogstwaarschijnlijk nog meer zal gaan worden;
  • Deels deze extra kosten opgelost moeten worden uit vrijwillige en onzekere constructies als de MRDH, de grondexploitatie van de Tweebosbuurt, compensatieclaim RET verminderen, ed.;
  • Er nu al een dekkingstekort voor de gemeente overblijft van zo’n 24,2 miljoen euro en dat dit tekort nog verder zal gaan toenemen;
  • Dit dekkingstekort in de begroting niet voorkomt en onduidelijk is hoe het college de kosten voor de Roseknoop te gaan financieren.

 

Draagt het college op:

  • De renovatie en de financiering (kosten en dekking) van de Roseknoop binnen twee weken opnieuw aan de raad ter behandeling voor te leggen vanwege de gunning van dit project voor eind november 2022;
  • De gunning die gepland staat voor eind november 2022 niet te doen voordat de vakcommissie van de gemeenteraad de renovatie en de financiering heeft kunnen bespreken.

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Delen via: