Broze Bedoelingen: MOTIE 78 de ouderen van de toekomst

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

 • De groep 65-plussers in Rotterdam toeneemt de komende jaren van 97.000 in 2018 naar 129.000 in 2035;
 • Het aantal ouderen met een (niet westerse) migratieachtergrond toe neemt van 17,7 procent van het aantal ouderen in 2019, naar 32,8 procent;
 • De meeste ouderen een prima leven leiden in meer of mindere goede gezondheid;
 • Rotterdam een grote groep ouderen heeft met een kleine beurs;
 • De wereld veranderd en dat gaat soms te snel voor ouderen, de wereld wordt steeds meer digitaal en niet alle ouderen kunnen mee in die ontwikkeling.

 

Overwegende dat:

 

 • Wij als gemeente Rotterdam de verantwoordelijkheid hebben om er voor alle Rotterdammers te zijn;
 • Dat we in onze plannen voor Rotterdam daarmee expliciet rekening moeten houden met de groepen die minder goed bereikbaar zijn, hun mening mag niet genegeerd worden;
 • Het rekenkamerrapport duidelijk de witte vlekken op de kaart van het huidige ouderenbeleid laat zien;
 • Het rekenkamerrapport duidelijk laat zien dat we in Rotterdam te weinig geleerd hebben van het verleden of geleerd hebben van andere gemeenten met vergelijkbare problematiek;
 • Wij niet alleen beleid moeten maken voor nu, maar dit beleid ook moeten kunnen inzetten voor de komende decennia zodat we niet alleen voor de huidige ouderen goed kunnen zorgen, maar ook voor de ouderen in 2035 en verder. 

 

Draagt het college op:

 

 • Het masterplan Ouder en Wijzer te herijken, daarbij rekening houdend met alle groepen Rotterdammers in hun verscheidenheid;
 • Het masterplan ouder en wijzer te herijken op de ouderen van de toekomst, waarbij de vraag: “Hoe kunnen we alle Rotterdammers blijven ondersteunen en hen de zorg bieden die zij nodig hebben” leidend is;
 • Daarbij gebruik te maken van de kennis die in Nederland en daarbuiten (Scandinavië) beschikbaar is.

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: