Opschorten sluiting en ontmanteling Tweebosbuurt

30 januari 2020

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 januari 2019 ter bespreking van het agendapunt ‘Rechter geeft bewoners Tweebosbuurt gelijk’;

Constaterende dat: 

  • De kantonrechter van de rechtbank Rotterdam op 10 januari 2020 constateert dat de huidige herstructureringsplannen de strenge toets van dringend eigen gebruik niet kunnen doorstaan;
  • Met deze uitspraak van de rechtbank Rotterdam de kantonrechter 17 bewoners van de Tweebosbuurt in het gelijk stelt en de woningcorporatie Vestia in het ongelijk
  • Deze uitspraak een grote impact heeft in het voorgenomen sloopproces van de Tweebosbuurt van het college en woningcorporatie Vestia
  • Deze uitspraak de voorgenomen sloop van 535 sociale huurwoningen in de Tweebosbuurt stillegt

Overwegende dat:

  • Er moet voorkomen worden dat de Tweebosbuurt in verder verval raakt
  • De leefbaarheid voor de inwoners van de Tweebosbuurt gegarandeerd moet blijven
  • Het ontmantelen van leegstaande woningen zodat ze niet bewoond kunnen worden voorkomen dient te worden

Draagt het college op:

  • Om alle activiteiten van wooncorporatie Vestia rond de sluiting en ontmanteling van woningen in de Tweebosbuurt gezien de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam op te schorten

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: