Stimuleer verhuizen naar kleinere woningen

31 januari 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 31 januari 2019 ter bespreking van de Samenwerkingsagenda Rotterdam, Ouder en Wijzer

Constaterende dat:

 • Het aantal 65-plussers tot 2035 met ruim 30.000 toeneemt van 97.000 nu, naar 129.000 in 2035;
 • Vooral het aantal 75-plussers in 2035 met 44 procent enorm zal zijn toegenomen;
 • Het aantal alleenstaande huishoudens tot 2035 met 46 procent zal toenemen;
 • De verhuisbereidheid van ouderen niet erg groot is;
 • Veel ouderen nu alleen in een grote (eengezins) woning wonen.

Overwegende dat:

 • Verhuizen naar een kleinere woning vaak een duurdere huur dan nu tot gevolg heeft;
 • De verhuizing naar een andere woning gevolgen heeft voor de huurtoeslag (passend toewijzings beleid);
 • Verhuizen kosten met zich meebrengt.

Verzoekt het college:

 • Ouderen te stimuleren te verhuizen naar een kleinere huurwoning;
 • Te zorgen dat de huur van de nieuwe woning voor hen niet duurder wordt dan van hun huidige woning;
 • Te onderzoeken of bij deze verhuisbeweging subsidie verstrekt kan worden.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Delen via: