Taalonderwijs uit het slop

5 juli 2018

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 5 juli 2018 ter bespreking van het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’,

Constaterende dat:

  • Taalonderwijs voor nieuwkomers en laaggeletterden een zeer belangrijk speerpunt is voor deze coalitie
  • Een aanpak ontwikkeld wordt om laaggeletterheid aan te pakken en te zorgen dat meer Rotterdammers Nederlands spreken

Overwegende dat:

  • Uit recent onderzoek is gebleken dat de zelfredzaamheid van nieuwkomers om zelf hun taalonderwijs te regelen en te betalen niet werkt
  • Dat de kwaliteit van het taalonderwijs als onvoldoende wordt ervaren

Verzoekt het college als opmaat naar het collegeprogramma:

  • Om het taalonderwijs als gemeente zelf te gaan organiseren en ook te financieren
  • En hier over binnen 3 maanden met een plan van aanpak te komen

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Delen via: