Daar kun je mee thuis komen

29 november 2018

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 29 november 2018 ter bespreking het rapport van de Rekenkamer inzake wijkteams; ‘Het komt niet in de buurt’,

Constaterende dat:

 • De wijkteams functioneren vanaf 1 januari 2015;
 • Er in de loop der tijd al veel werk is verzet en veel verbetert;
 • De Rekenkamer een rapport over het functioneren van de wijkteams heeft uitgebracht: Het komt niet in de buurt;
 • De Rekenkamer daarin ondanks alles dat al veel beter gaat nog forse kritiek heeft op het functioneren van de wijkteams;
 • Het college belangrijke verbeterpunten die de Rekenkamer in het rapport aan geeft niet wenst over te nemen;
 • Onder andere de tijd tussen eerste contact met het wijkteam en de daadwerkelijke hulp lang op zich laat wachten;
 • Er grote verschillen zijn tussen het functioneren van de verschillende wijkteams;
 • Er bovengemiddeld verloop is van personeel van de wijkteams;
 • De wethouder Zorg aan geeft de wijkteams in zijn hart te hebben gesloten;

Overwegende dat:

 • Het college de argumenten rondom de administratieve last uit het Rekenkamer rapport niet wenst over te nemen;
 • De toepassing van instrumenten volgens de Rekenkamer te veel een doel op zich is geworden;
 • Gestelde regels (maximale behandelduur) in de praktijk niet haalbaar blijken;
 • Hulpvragers niet geholpen zijn met administratie, maar met daadwerkelijke hulp;

Draagt het college op:

 • Alle aanbevelingen van het rapport van de Rekenkamer ‘Het komt niet in de buurt’ onverminderd over te nemen.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Delen via: