Met terugwerkende kracht bijstand

7 november 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 7 en 12 november 2019 ter bespreking van de begroting 2020;

Constaterende dat:

  • Elk mens recht heeft op een inkomen en de overheid er is om als vangnet te dienen voor mensen die dat om welke reden dan ook daar niet zelfstandig voor kunnen zorgen
  • Mensen die onvoldoende inkomen of vermogen hebben om van te leven┬ákunnen een bijstandsuitkering aanvragen

Overwegende dat:

  • Dat van het moment van aanvraag tot het moment van verkrijgen van een bijstandsuitkering er tussen de 2 tot 6 maanden kan zitten (dit is de tijd voordat de aanvraag in behandeling wordt genomen)
  • Gedurende deze overbrugging mensen die geen inkomen of vermogen hebben dus schulden moeten maken om deze periode financieel te kunnen overbruggen

Draagt het college op:

  • Die mensen die een bijstandsuitkering toegekend krijgen deze met terugwerkende kracht te verstrekken tot het moment van aanvragen van de bijstandsuitkering

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: