Broze Bedoelingen: MOTIE 20 E-health centraal in Netwerk Ontbijt Zorg Innovatie

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

 • In de pijler ‘Vitaal’ het college wil inzetten op het vroegtijdig werken aan de gezondheid van ouderen omdat over het algemeen ouderen dan langer vitaal en actief betrokken blijven bij de samenleving;
 • Het college via vier actielijnen (‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’, ‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’, ‘Gezonde voeding en valpreventie’, ‘E-health’) Rotterdamse ouderen wil activeren om een gezonde leefstijl te omarmen;
 • Het college in de actielijn ‘E-health’ het gebruik van E-health toepassingen onder ouderen, mantelzorgers en professionals stimuleren. Zowel bij ouderen als professionals in de ouderenzorg blijkt dat E-health sneller wordt geadopteerd als zij er de voordelen van inzien en ermee kunnen oefenen;
 • Het college in de actielijn ‘E-health’ als maatregel inzet op Netwerk Ontbijt Zorg Innovatie. Dit zijn bijeenkomsten waarin de komende jaren e-health en thuistechnologie centraal staan.

 

Overwegende dat:

 

 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ denkbaar acht dat dit initiatief kan bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe toepassingen maar het is geen maatregel die direct effect heeft;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat E-health bijdraagt aan welzijn en zelfstandigheid zodat ouderen langer en veiliger thuis kunnen wonen;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat E-health aanbod gestuurd is en dat niet duidelijk is in hoeverre ouderen behoefte hebben aan E-health;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat E-health constateert dat een groot deel van de ouderen geen gebruik kan maken van E-health omdat zij niet digitaal vaardig zijn en dat ook niet willen of kunnen. Dit geldt hoofdzakelijk voor laag opgeleide ouderen en ouderen met een migratieachtergrond.

 

Draagt het college op:

 

 • Het inzicht en behoeften vanuit het perspectief van de leefwereld van ouderen te vergroten door:
  • Per gebied te onderzoeken wat de behoeften zijn van de ouderen die er wonen. Betrek bij dit onderzoek nadrukkelijk de ouderen die er zelf wonen.
  • In het behoeftenonderzoek ook moeilijker bereikbare groepen te betrekken, zoals ouderen met een migratieachtergrond, zodat meer inzicht kan worden bereikt in hun behoeften op het gebied van wonen, woonomgeving, welzijn en zorg en dienstverlening.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: