Eengezinswoningen in ‘Parlando’ geen onderdeel van de twintig procent sociaal

12 december 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 december 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van bestemmingsplan ‘Parlando’,

constaterende dat

  • Het bestemmingsplan ‘Parlando’ realisering van vijftien eengezinswoningen mogelijk maakt die op termijn aan de sociale voorraad zullen worden onttrokken, op basis van afspraken die met de ontwikkelaar zijn gemaakt in de prestatieafspraken voor het kalenderjaar 2018;
  • Het college deze woningen meerekent als onderdeel van de twintig procent aan sociale voorraad binnen haar nieuwbouwambities in deze bestuursperiode;

overwegende dat

  • Woningen die reeds na de eerstkomende verhuisbeweging worden onttrokken aan de sociale voorraad, onmogelijk onderdeel kunnen zijn van de beoogde twintig procent;

verzoekt het college

  • De woningen in het bestemmingsplan ‘Parlando’ niet mee te rekenen als onderdeel van de twintig procent aan sociale voorraad binnen de nieuwbouwambities in deze bestuursperiode;

 

en gaat over tot de orde van de dag.

Delen via: