Ruimte voor Scootmobielen

14 juli 2020

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 14 en 16 juli 2020 ter bespreking van de ‘Eerste herziening begroting 2020’,

Constaterende dat:

  • Het beleid van dit college gericht is op promoten van de fiets;
  • Daarvoor diverse maatregelen zijn getroffen die fietsen veiliger moeten maken;
  • Wachten bij stoplichten ruimer kan zodat de 1,5 meter afstand mogelijk is;
  • Het aantal gebruikers van de fietspaden groter is dan fietsers alleen, denk daarbij aan scooters, bakfietsen (zelf trappen en met trapondersteuning), steppen, elektrische fietsen, fietsen van vreemde formaten en niet in de laatste plaats scootmobielen;
  • Zowel kinderen, als volwassenen als ouderen gebruik maken van de fietspaden.

Overwegende dat:

  • De snelheden op het fietspad grote verschillen kent;
  • Het voor de gebruikers van scootmobielen vaak een gevaarlijke situatie is als zij niet snel genoeg mee kunnen komen en links en rechts ingehaald worden door allerlei soorten weggebruikers;
  • Gebruik van de stoep voor scootmobielen niet mogelijk is (door obstructie, vooral deelscooters) of oncomfortabel rijden wat met een pijnlijk lichaam niet prettig is;
  • Gebruik van de stoep in de nieuwe 1,5 meter samenleving voor scootmobielen geen optie is.

Draagt het college op:

  • De fietspaden, zeker die voor doorgaand verkeer bedoeld zijn, te scheiden in snel en langzaam verkeer zodat ook de langzame weggebruikers en scootmobielen in het bijzonder, gebruik kunnen maken van de fietspaden. Om de nieuwe werkelijkheid van 1,5 meter te kunnen waarborgen moeten scootmobielen op het fietspad in plaats van op het trottoir.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: