Vrijwilligers

Mensen van alle leeftijden doen massaal aan vrijwilligerswerk. De leeftijdsgroep van 35 tot 55 jaar is relatief de actiefste groep op het gebied van vrijwilligerswerk. Dat komt met name door de grotere betrokkenheid van mensen uit deze leeftijdscategorie bij sport en met name school en jeugdwerk. Ouderen zijn actief in levensbeschouwing en iets meer in de zorg. Mantelzorg valt niet onder vrijwilligerswerk. Wanneer wordt gekeken naar het aantal uren dat vrijwilligers maken, verschuift het zwaartepunt naar ouderen.

Vrijwilligers van 55 jaar en ouder maken per jaar aanzienlijk meer vrijwilligersuren dan jongere vrijwilligers. Een derde van de vrijwilligers is 55-plusser, maar deze groep neemt wel bijna de helft van het aantal vrijwilligersuren voor haar rekening. De overheid heeft veel aandacht voor de kosten van de vergrijzing. Ook wanneer ouderen minder gaan werken of volledig stoppen met betaald werken, betekent dit niet dat zij niet meer productief zijn. Buiten het betaalde werk kunnen ouderen op veel meer manieren waarde toevoegen, bijvoorbeeld binnen het vrijwilligerswerk. De toegevoegde waarde van specifiek oudere vrijwilligers in een organisatie of functie bestaat uit levenservaring en contextervaring. Wanneer de ‘productie’ van vrijwilligers van 45 jaar en ouder in Nederland wordt gewaardeerd tegen een minimale vergoeding van € 5 per uur, heeft dit vrijwilligerswerk al een fascinerende waarde van 5,3 miljard euro terwijl de waarde van de vrijwilligersuren van 65- plussers uitkomt op 2 miljard euro. Vrijwilligerswerk en de daaraan verbonden economische waarde heeft wel als eventueel nadeel dat daarmee betaald werk kan worden verdrongen.

 

Het blijkt dat oudere vrijwilligers vrijwilligerswerk doen om: 

  • Niet te hoeven blijven solliciteren tot aan hun pensioengerechtigde leeftijd
  • Zich op een andere manier nuttig te blijven maken
  • Iets terug willen doen voor de samenleving
  • Sociale contacten te blijven op doen
  • Te blijven leren en ontwikkelen

 

50PLUS Rotterdam zet in op 

  • Maatschappelijke waardering en ondersteuning van vrijwilligers 
  • Geen verdringing /banenverlies door inzet van vrijwilligers
  • Maximumbedrag onbelast zijn van vrijwilligersvergoedingen 
  • Regelgeving mag geen beperking zijn voor vrijwilligers en vrijwilligerswerk
  • Gratis aan te vragen Verklaring over gedrag (VOG) ten behoeve van vrijwilligerswerk

 

 

Delen via: