Werk & Werkloosheid

Vergeleken met andere grote steden is Rotterdam nog steeds een koploper wat betreft het aantal werkzoekenden. Meer dan de helft is zelfs langdurig zonder betaald werk en is aangewezen op de Bijstand of aanverwante uitkeringen. Deze laatste groep bestaat uit bijna 40.000 Rotterdammers. 

Banen met perspectief 

Hoewel de economie weer aantrekt profiteren met name 50plussers hier nog nauwelijks van. Onderzoek toont aan dat de kans op een nieuwe baan vinden na je 50ste vanuit een werkloosheidsituatie zeer gering is. Vanaf je 55ste is dat slechts 3 procent. Op landelijk niveau zet 50PLUS in op het ontlasten van de werkgever door beperken van sociale lasten en voorzieningen voor werknemers vanaf 45 jaar, waaronder maximaal 8 weken loondoorbetaling bij een zieke werknemer, daarna betaling via overheidsfonds. Ook het eenvoudiger en aantrekkelijker maken voor werkgevers en werknemers van loonkostensubsidies, waarbij werkgevers kortingen krijgen als zij een arbeidsgehandicapte of een oudere werknemer vanaf 50 jaar in dienst nemen is een standpunt waar 50PLUS landelijk aandacht voor vraagt. 

50PLUS Rotterdam zet in op 

 • een krachtig gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid met extra aandacht en beleid om 50plussers weer aan een baan te helpen 
 • banen met uitzicht op een vast contract 
 • nauwe samenwerking met het MKB en het grotere bedrijfsleven voor meer , voor banen voor 50 plussers 
 • een gemeente die het goede voorbeeld geeft door 50-plussers volop kansen te geven in gemeentelijke banen (positief ouderenbeleid) 
 • een stimuleringspakket om oudere werknemers aan het werk te krijgen en te houden, waarbij het opleiden van nieuwe werknemers door oudere en ervaren werknemers (tandembanen) aandacht krijgt 
 • toepassen van het Social Return-principe ook voor 50plussers zodat bij aanbestedingen en opdrachten van de gemeente deze doelgroep daarbij echte kansen op een vaste baan krijgt 

Samen staan we sterk 

50PLUS Rotterdam staat positief tegenover het systeem van de Social Impact Bonds. Hierin werkt de gemeente samen met een sociale ondernemer en investeerder aan de oplossing voor maatschappelijke vraagstukken. Bij een bewezen besparing betaalt de overheid het geïnvesteerde bedrag terug met eventueel een rendement uit de gerealiseerde besparing. De resultaten worden gemeten door een onafhankelijke beoordelaar. De eerste twee SIBs in Rotterdam zijn gesloten rond het thema werkloosheid. 50PLUS Rotterdam vindt dat de gemeente een proactieve houding dient aan te nemen, met het aanbieden van maatschappelijke vragen/problemen, waarop een plan ontwikkeld kan worden. 

50PLUS Rotterdam zet in op

 • de Rotterdamse haven, zodat deze parel voldoende ruimte en faciliteiten krijgt om groei te verwezenlijken
 • het MKB en het toenemend aantal zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers), die de basis van onze economie zijn. Deze ondernemende mensen verdienen meer steun, bescherming en hulp van de overheid 

WerkLoont op de schop 

Het werklozenproject WerkLoont dient te worden aangepast, in de eerste plaats voor 50plussers. Een bijstandsuitkering is een recht en geen gunst, dus cliënten dienen met respect behandeld te worden. Een Bijstandsuitkering is het absolute minimum en voorkomen moet worden dat mensen daaronder vallen. Armoede geeft kans op schulden en stress en dat helpt niet bij het zoeken naar werk. 

50PLUS Rotterdam zet in op 

 • niet meer verplicht schoffelen of vergelijkbare werkzaamheden, waar de meeste werkzoekenden niets aan hebben en wat door velen als vernederend en nutteloos ervaren wordt 
 • meer maatwerk in de begeleiding van werkzoekenden 
 • geen zinloze grote hoeveelheden verplichte sollicitaties meer schrijven

Klik HIER om dit bericht als pdf te downloaden.

Delen via: