Sociale Zekerheid

Bijstandsuitkering te laag 

Wie van het sociaal minimum moet leven heeft het steeds moeilijker Onderzoek van het NIBUD wijst uit dat een bijstandsgezin met twee kinderen maandelijks ruim 200 euro tekort komt. Dit zelfs terwijl zij gebruik maken van alle beschikbare inkomensregelingen en gemeentelijke voorzieningen. Onze Tweede Kamerfractie heeft een motie ingediend om de hoogte van het sociaal minimum en met name de Bijstand fundamenteel te onderzoeken en te evalueren. 

50PLUS Rotterdam zet in op

Verhoging van het besteedbaar inkomen van mensen in de Bijstand, zonder dat dit invloed heeft op het krijgen van toeslagen 

  • verhoging van het besteedbaar inkomen van mensen in de Bijstand, zonder dat dit invloed heeft op het krijgen van toeslagen 

Garantie binnen een nieuwe basis 

50PLUS Rotterdam denkt echter verder na over de toekomst van een rechtvaardige sociale zekerheid die past bij de uitdagingen van de 21ste eeuw. De sociale uitkeringen inzake Werk & Inkomen staan politiek steeds meer onder druk. De WW-duur is bekort Het ontslagrecht is versoepeld En dit terwijl de arbeidsmarktpositie onder 50plussers nog steeds niet goed is. Dit ondanks de aantrekkende economie. Daarnaast is ook de positie van ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel) vaak zeer onzeker. Veel ZZP’ers zijn niet verzekerd en zakken bij het teruglopen van opdrachten zeer snel af naar bijstandsniveau of erger. 

Hoe moeten we verder met de Sociale Zekerheid, wordt het vechten voor het behoud van wat we nog hebben en wat telkens onder druk staat, of moeten we naar een echt nieuw systeem, met een fatsoenlijk basisinkomen voor iedereen, zonder dat men eigen huis en vermogen hoeft op te eten. 

Wat is arbeid? 

In onze samenleving lijkt, ondanks een regelmatig optredend tekort aan banen, betaald werk het enige is wat telt. Toch vraagt het leven en onze overheid meer van zijn burgers dan alleen betaalde arbeid.. Om de oplopende zorgkosten het hoofd te kunnen bieden lijkt er nu haast een verplichting tot mantelzorg. Veel organisaties hebben een tekort aan vrijwilligers om hun vereniging draaiende te houden. Mensen hebben het te druk. Een baan voor het leven word steeds meer een uitzondering. Wij worden geacht om door middel van een leven lang leren ons klaar te houden voor de snel veranderende eisen van de arbeidsmarkt. Er zitten echter maar 24 uur in een dag. We hebben voldoende slaap en rust nodig om dat werken samen met al die andere taken te kunnen volhouden. Stress en burn-out, zelfs bij jonge mensen, nemen toe. Een aantal zaken gaat er dus niet goed… 

Zekerheid in vrijheid, vrijheid in zekerheid 

Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn een garantie- of basisinkomen, wat voldoende is om van te kunnen leven en dus niet minder mag zijn dan de huidige bijstandsuitkering plus toeslagen. Een gemeente kan dit niet zomaar invoeren. Dat is landelijk beleid. Maar als 50PLUS Rotterdam kunnen wij in onze stad wel een zogenaamde pilot uitproberen. Wat 50PLUS Rotterdam betreft gaat het dan om 55plussers die geen recht meer hebben op WW en wiens kansen op de arbeidsmarkt nihil zijn geworden. Van ons mag men dan gewoon bijverdienen of zich aan andere vrijwillige taken wijden. Ook de positie van ZZP ‘ers van 55 jaar en ouder die minder dan het sociaal minimum verdienen dient hierin te worden meegenomen. 

50PLUS Rotterdam zet in op 

  • experimenten met het omzetten van de Bijstandsuitkering in een Garantie-inkomen 
  • de invoering van een Universeel Basisinkomen (UBI) dat hoog genoeg is voor een onbekommerd bestaan, te beginnen bij Rotterdammers die al 3 jaar zonder werk zijn en die de Nederlandse taal beheersen 

Naar AOW via de AORW! 

In 2012 werd besloten in Nederland de AOW-leeftijd in stappen te verhogen van 65 jaar naar omstreeks 70 of nog meer. Dit is bedacht en ingevoerd door de zogenoemde Kunduz-coalitie: de VVD, het CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie. Ze wilden niet alleen Nederlandse troepen sturen naar Afghanistan, maar ook de Nederlandse ouderen laten betalen voor de economische crisis. Héél Nederland lijdt onder deze maatregelen. Jongeren voor wie pas later banen vrijkomen. Ouderen – vooral in de zware beroepen – die jarenlang op hun AOW gerekend hadden. De AOW-leeftijd terug naar 65: 

– Veel mensen ouder dan 50 jaar hebben al moeite een baan te vinden of te behouden.

– De besparingen op de AOW zijn daarom voor een groot deel maar schijn. Veel ouderen komen in de bijstand. De AOW-uitkering is lager is dan de bijstand. 

– De kosten van de uitvoering van de AOW vanaf 65 jaar zijn niet veel hoger (ca. 1 % meer) dan die van de bijstand. 

– Ouderen in Nederland zijn belangrijk als vrijwilligers in heel veel functies. Denk aan cultuur, sport, bibliotheken, (mantel-)zorg. Het verlagen van de AOW-leeftijd bevordert het vrijwilligerswerk. 

– Er komen banen vrij voor jongeren als de ouderen er niet meer toe gedwongen worden.

– Maar vooral: de verhoging van de AOW-leeftijd is zo verdraaid oneerlijk is voor de mensen met de zware beroepen, met lagere opleiding, die veel eerder zijn gaan werken, die minder verdienen, en die als ze eenmaal AOW krijgen, daar veel korter van kunnen genieten! 

In Rotterdam begint het verzet: de AORW (de Algemene Ouderdoms Rotterdam-Wet), dat is AOW op bijstandsniveau vanaf 65 voor de mensen die het nodig hebben. Waarom een uitkering op bijstandsniveau terwijl de AOW toch lager is? De Kunduz-coalitie heeft helaas niet alleen de AOW-leeftijd verhoogd, maar ook de pensioenleeftijd “aangepast”. Daarom is bijstandsniveau vanaf 65 tot de pensioenleeftijd hard nodig. Het is een basis-inkomen! Dat betekent: niet langer nutteloos solliciteren, niet meer nutteloos schoffelen, geen nutteloze gesprekken met de UWV meer. 

50PLUS Rotterdam zet in op 

  • dat alle Rotterdammers weer AOW krijgen vanaf 65 jaar

Klik HIER om dit bericht als pdf te downloaden.

Delen via: