Cultuur & Sport & Recreatie & Toerisme

Onmisbaar in het leven

Kunst en Cultuur zijn van levensbelang voor een groeiende en levende stad. Haal je ze weg dan blijft er een stad over waarin geen ruimte is voor verrassingen, expressie en verwondering. Waar niemand zich kan uiten. Een stad waar graffiti nooit meer wordt dan vandalisme. Waar lopen nooit tot dansen leidt. Waar geen dichtregels op muren hangen, maar hamburgerreclames. Een stad zonder verrassingen is een stad waar niemand wil wonen en waar niemand op bezoek komt. Een stad zonder verrassingen is niet langer Rotterdam. 

50PLUS Rotterdam zet in op 

 • voortdurende vernieuwing van de kunst- en cultuuruitingen 
 • actieve en passieve deelname aan cultuuractiviteiten voor zowel de ontwikkeling van jonge mensen als voor die van volwassenen. Cultuur begint op school, maar de overheid kan ook zorgen voor programma’s voor mensen die aan hun tweede jeugd beginnen 
 • stimuleren dat kunst- en cultuurinstellingen/gezelschappen meer voorstellingen/uitvoeringen overdag programmeren 
 • het belang om verworvenheden uit het verleden, die iets zeggen over hoe ons land in het verleden functioneerde en hoe de bevolking destijds leefde, te bewaren. Het erfgoed maakt ons bewust van onze geschiedenis, het laat zien waar wij vandaan komen 
 • ondersteunen van een lokale cultuurkaart en ziet graag een dergelijke voorziening voor ouderen én jongeren met een kleine beurs. Het lastminute kaartje is een goede mogelijkheid

Rotterdam heeft het 

De steeds grotere groep senioren biedt kansen voor de vrijetijdssector. Senioren zijn namelijk zeer actief in hun vrije tijd. Door de vergrijzing neemt op korte termijn het aantal (binnenlandse en buitenlandse) vakanties toe. De positieve effecten voor de lokale en regionale economie hangen vooral samen met de sterke toename van het aantal oudere huishoudens. Oudere huishoudens geven gemiddeld minder uit dan jongere huishoudens. De toename van het aantal senioren biedt een nieuw perspectief voor het draagvlak van bestaande winkel-, vrijetijds- en zorgvoorzieningen. Ondanks hun actieve bestaan, brengen senioren hun vrije tijd vooral door in en om het huis en in hun directe woonomgeving. En naarmate zij ouder worden, neemt hun actieradius af. Afhankelijk van het gedrag van aanbieders en het veranderend consumptiegedrag van senioren (denk aan het toenemend internetgebruik), kan in de komende tien, vijftien jaar het voorzieningenlandschap in Rotterdam dan ook geleidelijk veranderen. 

50PLUS Rotterdam zet in op 

 • een Rotterdam dat zich ook profileert als toeristische stad 
 • een Openbaar Vervoer dat klantvriendelijk en toegankelijk is voor toeristen 
 • het creëren van betere toeristische verbindingen tussen de Randstad en regionale toeristenpleisterplaatsen. 
 • een Rotterdam die uitnodigt uit tot bewegen en sport 
 • een Rotterdam die zorgt dat inwoners plezier in bewegen krijgen 
 • een Rotterdam die sportambitie en –innovatie ademt 
 • gemeentelijke sportvoorzieningen die betaalbaar zijn en van goede kwaliteit, zodat inwoners hier graag gebruik van maken 
 • sportvoorzieningen die een visitekaartje zijn op het gebied van duurzaamheid 
 • dat in alle wijken van Rotterdammers mensen overal naar wens kunnen sporten, spelen en bewegen 
 • kleinschalige evenementen die naast topsportevenementen horen zodat zoveel mogelijk Rotterdammers gaan bewegen en de evenementen kunnen

 Klik HIER om dit bericht als pdf te downloaden.

Delen via: