Verpleeg & Verzorgingstehuizen!

5 augustus 2019

Mevrouw Arib is 83 jaar en woont nog volledig zelfstandig in een 3-kamerappartement op de begane grond in een zeer gezellige wijk in Rotterdam. Isa Arib is al 10 jaar weduwe en woont erg naar haar zin in haar buurtje. Er wonen veel ouderen maar er is ook voldoende reuring met het naastgelegen winkelcentrum. Isa krijgt drie keer per dag de wijkzorg op visite die haar helpen met wassen en aan en uitkleden! So far so good. Toch niet helemaal want mevrouw Arib is blind aan het worden. Al een aantal jaar geleden heeft de dokter al aan mevrouw Arib en haar zoon aangegeven dat het gezichtsvermogen achteruitgaat en dat er helaas weinig tot niets aan te doen is. Degelijke gebreken komen nu eenmaal met de leeftijd. Sinds drie jaar is mevrouw Arib daarom al ingeschreven voor een verpleegtehuis die specialistische hulp voor blinde ouderen kan bieden. Maar helaas Isa Arib is een van de vele wachtenden voor een plek.

Het Ad maakt melding dat in Rotterdam momenteel 5750 plaatsen in de verpleeghuizen zijn. Vlak voor de zomervakantie stonden 412 Rotterdammers die verpleeghuiszorg nodig hebben op een wachtlijst, maar het overgrote deel van hen staat op de lijst voor één specifiek verpleeghuis. Deze 385 wachtenden willen alleen daarheen en blijven anders liever thuis wonen. En met de toenemende vergrijzing waar nu al tegen de 40% vijfenveertig en ouder zijn zal er ondanks al dat pushen van de overheid om thuis te wonen toch steeds meer ouderen naar verpleeg & verzorgingstehuizen (wel of niet in nieuwe 2.0-vormen) dienen te verhuizen.

50PLUS Rotterdam heeft daar het afgelopen jaar regelmatig vragen aan het college over gesteld. De focus van dit college is vooral gericht op het slopen, slopen, slopen van sociale huurwoningen en het bouwen, bouwen, bouwen van 18.000 woningen in deze collegeperiode. Het door deze coalitie gewenste mantra dat hulpverleners (brandweer, politie, zorg) en onderwijzers voorrang kunnen krijgen op de woningmarkt is allesoverheersend op de acties in de woningmarkt! Niet eenmaal staat in het coalitieakkoord, in het werkprogramma en in het addendum op de woonvisie 2030 dat dit college zich gaat inzetten om ook de oudere inwoner van Rotterdam te voorzien van de passende huisvesting in verpleeg & verzorgingstehuizen. In het uitvoeringsprogramma ‘Ouder & Wijzer’ van het college wordt wel ingezet op een pijler ‘Wonen en woonomgeving’ maar ook daar wordt geen gewag gemaakt van Verpleeg & Verzorgingshuizen.

Delen via: