Leven lang leren!

5 augustus 2019

Er zijn in Nederland vele fondsen die werknemers moeten helpen zich bij en om te scholen. Echter veel van diezelfde fondsen hebben wel veel geld beschikbaar, maar van dat geld blijven grote hoeveelheden ongebruikt op de plank liggen.

Nederland kent momenteel; 65 fondsen die bij- en omscholing stimuleren. Van de goede fondsen, dat wil zeggen die ingebed zijn in de organisatie en personeelsbeleid, wordt 45 procent van het beschikbare budget gebruikt. Bij slechte fondsen wordt praktisch bijna niets opgemaakt. Als men zich bedenkt dat alle fondsen bij elkaar 168,8 miljoen in kas hadden in 2015 gaat het hier dus om serieus veel geld wat niet ingezet wordt aan om- en bijscholing.

Ministers Koolmees (Sociale zaken en Werkgelegenheid) en Van Engelshoven (Onderwijs) komen nu weer met een nieuw plan, met een persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen. Hoe dat eruit komt te zien is nog niet bekend, maar wel dat er 200 miljoen in die pot komt te zitten. Volgens de plannen mogen werknemers, werklozen én zzp’ers er gebruik van maken. De pot met geld moet ervoor zorgen dat de werknemer en minder financieel bedeelde zich blijft ontwikkelen zodat hun kansen op de arbeidsmarkt verbeteren. De ministers constateren echter dat de mensen die nu het meeste baat hebben bij om- en bijscholing er het minst gebruik van maken.

50PLUS Rotterdam tamboerijnt al sinds zij deel uitmaakt van de Gemeenteraad dat er meer aandacht moet komen voor onderwijs en wel een leven lang blijven leren juist van groot belang is. Dat is wat betreft 50PLUS Rotterdam niet alleen een verantwoordelijkheid van werkgevers en de Rijksoverheid, ook de gemeente Rotterdam moet daar naar idee van 50PLUS Rotterdam een actieve rol in spelen. Het onderwijsplan van de wethouder onderwijs stopt nu bij 21 jaar, heeft het voortdurend over minder kansrijke jongeren op MBO-niveau brengen en pas ergens in het masterplan Ouder en Wijzer komt leren weer eens voor maar niet als een speerpunt.

Maar leren is altijd aan de orde, misschien nu wel meer dan ooit tevoren. Over 10 jaar kunnen we allemaal wel eens ander werk hebben dan nu of moeten we het werk dat we nu doen anders uitvoeren of met andere technieken. 50PLUS Rotterdam heeft dan ook schriftelijke vragen over dit gegeven gesteld.

 

 

Delen via: