Leven lang leren!

1 augustus 2019

Er zijn in Nederland vele fondsen die werknemers moeten helpen zich bij en om te scholen. Echter veel van diezelfde fondsen hebben wel veel geld beschikbaar, maar van dat geld blijven grote hoeveelheden ongebruikt op de plank liggen.

Nederland kent momenteel; 65 fondsen die bij- en omscholing stimuleren. Van de goede fondsen, dat wil zeggen die ingebed zijn in de organisatie en personeelsbeleid, wordt 45 procent van het beschikbare budget gebruikt. Bij slechte fondsen wordt praktisch bijna niets opgemaakt. Als men zich bedenkt dat alle fondsen bij elkaar 168,8 miljoen in kas hadden in 2015 gaat het hier dus om serieus veel geld wat niet ingezet wordt aan om- en bijscholing.

Ministers Koolmees (Sociale zaken en Werkgelegenheid) en Van Engelshoven (Onderwijs) komen nu weer met een nieuw plan, met een persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen. Hoe dat eruit komt te zien is nog niet bekend, maar wel dat er 200 miljoen in die pot komt te zitten. Volgens de plannen mogen werknemers, werklozen én zzp’ers er gebruik van maken. De pot met geld moet ervoor zorgen dat de werknemer en minder financieel bedeelde zich blijft ontwikkelen zodat hun kansen op de arbeidsmarkt verbeteren. De ministers constateren echter dat de mensen die nu het meeste baat hebben bij om- en bijscholing er het minst gebruik van maken.

50PLUS Rotterdam tamboerijnt al sinds zij deel uitmaakt van de Gemeenteraad dat er meer aandacht moet komen voor onderwijs en wel een leven lang blijven leren juist van groot belang is. Dat is wat betreft 50PLUS Rotterdam niet alleen een verantwoordelijkheid van werkgevers en de Rijksoverheid, ook de gemeente Rotterdam moet daar naar idee van 50PLUS Rotterdam een actieve rol in spelen. Het onderwijsplan van de wethouder onderwijs stopt nu bij 21 jaar, heeft het voortdurend over minder kansrijke jongeren op MBO-niveau brengen en pas ergens in het masterplan Ouder en Wijzer komt leren weer eens voor maar niet als een speerpunt.

Maar leren is altijd aan de orde, misschien nu wel meer dan ooit tevoren. Over 10 jaar kunnen we allemaal wel eens ander werk hebben dan nu of moeten we het werk dat we nu doen anders uitvoeren of met andere technieken. Dat is niet uit de lucht gegrepen, maar bittere realiteit. Leer je nu niet bij, blijf je nu niet op de hoogte van ontwikkelingen in het vak, dan sta je op een goed of beter gezegd – op een slecht moment – aan de kant en je dan doe je er niet meer toe en kom je niet meer aan de bak. Met alle gevolgen van dien zoals diepe armoede en eenzaamheid. Het gaat hier ook over een stevige grote populatie van de Rotterdamse samenleving. Op dit moment groeit het aantal 45-jarigen en ouder als naar 40% van de Rotterdamse bevolking.

Dat blijkt ook uit de resultaten van organisaties die om- en bijscholing een warm hart toedragen. Een citaat uit een artikel uit het NRC van 26 juli 2019; ‘Scholing zorgt daar voor duurzame inzetbaarheid van personeel, het helpt bij vermindering van inkomensongelijkheid en geeft werknemers regie over hun loopbaan. Daarnaast zijn werknemers beter voorbereid op een veranderende arbeidsmarkt en doen ze minder vaak een beroep op sociale zekerheid, (afkomstig van een doorrekening van onderzoeksinstituut SEO).’

50PLUS Rotterdam heeft dan ook een aantal vragen aan het college:

  1. Is het college op de hoogte van de verschillende fondsen die personeel financieel stimuleren en ondersteunen bij scholing?
  2. Kent de gemeente Rotterdam een dergelijk fonds voor haar ambtenaren?
  3. Hoeveel geld is er jaarlijks beschikbaar voor bij – en omscholing en in welke mate wordt er gebruik van gemaakt? Anders gezegd welk percentage blijft ongebruikt liggen?
  4. Onderkent het college dat zonder om- en bijscholing van alle werknemers (dat mag ook een taalcursus zijn), dus praktisch en theoretisch geschoolden, bijdraagt aan de duurzame inzetbaarheid van personeel, dat het helpt bij vermindering van inkomensongelijkheid en dat het werknemers regie over hun loopbaan geeft? En dat daarnaast werknemers beter voorbereid zijn op een veranderende arbeidsmarkt en dat ze minder vaak een beroep op sociale zekerheid doen?
  5. Is het college bereid om naast het onderwijsplan een leven lang leren plan op te stellen waarmee ze haar eigen werknemers en de werkgevers in de gemeente stimuleert tot bij- en omscholing?
  6. Als het college daartoe niet bereid is, is het college dan wel bereid om actief de werknemers in Rotterdam te wijzen op de noodzaak van bij- en omscholing om zodoende aan het werk te blijven en gezond de pensioengerechtigde leeftijd te halen?
  7. De ministers Koolmees en Van Engelshoven ontwikkelen momenteel een persoonlijk ontwikkelbudget. Is het college bereid actief mee te helpen bij de ontwikkeling van dit plan en wil het college desgewenst meewerken aan een pilot de dit plan moet implementeren bij de gemeente Rotterdam als werkgever?
Delen via: