Leven onder de armoede grens is geen leven maar overleven!

16 oktober 2019

Wat begon op 16 juli met een challenge aan alle Rotterdamse raadsleden om één week voor €50 te leven groeide voor 50PLUS Rotterdam in 3 maanden tijd uit tot een politiek statement over en ambassadeurschap voor mensen die moeten leven onder de armoedegrens.

Nadat de fractievoorzitter van 50PLUS Rotterdam, Ellen Verkoelen, via Social Media aankondigde dat ze net als 100.000 mensen in Rotterdam gedurende één week voor €50 en onder de armoedegrens ging leven ontplofte haar Twitter en Facebook.  Van enthousiasme tot verguizing alles kwam langs. Rotterdamse politici die zich in hun wiek geschoten voelde door deze actie, via mensen die het een schijnvertoning vonden tot inwoners die eindelijk blij waren dat er aandacht voor was. Binnen afzienbare tijd kwam er een gigantische stroom aan informatie op gang. De fractiekamer van 50PLUS Rotterdam werd omgebouwd tot een soort commandoruimte en alle zeilen werden bijgezet om alle persoonlijke aanvallen te pareren en om de vele overweldigende ondersteunende reacties te beantwoorden.

Een schaduwwereld aan kennis, kunde en ervaring over hoe je het hoofd boven water moet houden als je helemaal niets bezit werd zichtbaar. “Een mooie maar ook zeer pijnlijke en schaamtevolle verrassing om te zien dat mensen die geen nagel hebben om hun kont te krabben juist elkaar in deze nood zo ondersteunen” vertelde Verkoelen op de radio NPO 1.

Het maakte dat bij Verkoelen de gedachte wortelde dat deze uitdaging meer moest worden dan alleen maar te laten zien hoe een raadslid één week of zoals in haar geval twee weken van €50/week moet leven. ”Natuurlijk is het lovenswaardig dat de politiek nota’s vol met beleid schrijft over hoe in te zetten op armoedebestrijding. Maar al dat beleid wordt veelal bedacht van achter een bureau. En deze weken en de reacties van mensen die zelf leven in armoede maken mij nu juist zo duidelijk dat je armoede alleen maar kunt bestrijden als je het als politiek samen met de mensen en niet over de mensen gaat regelen.” Vertelt de fractievoorzitter van 50PLUS Rotterdam desgevraagd in ‘Hart van Nederland’ die haar komt opzoeken in Rotterdam.

En daarom wordt vandaag, 3 maanden nadat de challenge is gestart, op deze Wereldarmoededag aan het college van B&W door de fractie 50PLUS Rotterdam een witboek ‘Leven onder de armoedegrens is geen leven maar overleven’ aangeboden. Het is een bundeling van de vele honderden reacties gevangen in verhalen en quotes van mensen die leven onder de armoedegrens met de kennis & kunde die uit de schaduwwereld van armoede naar voren is gekomen. En om de politiek achter hun bureaus te dienen is er ook een initiatief van 10 praktische voorstellen door 50PLUS Rotterdam aan gekoppeld.


Klik op de afbeelding om het boek te openen.

Delen via: