Verpleeg & Verzorgingstehuizen!

4 augustus 2019

‘Steeds meer ouderen in Rotterdam hebben zorg nodig, maar er dreigt wel een tekort aan plekken’ kopt het AD van 1 augustus1 binnen. Onder de slogan van ‘ouderen willen graag langer thuis wonen’ zijn de verpleeg & verzorgingstehuizen de afgelopen 2 decennia afgebroken. Met als gevolg dat het aantal ouderen dat zorg nodig heeft stijgt en een tekort aan plekken dreigt. Want dat thuis ouder worden gaat uiteraard wel gepaard met gebreken.

Het Ad maakt melding dat in Rotterdam momenteel 5750 plaatsen in de verpleeghuizen zijn. Vlak voor de zomervakantie stonden 412 Rotterdammers die verpleeghuiszorg nodig hebben op een wachtlijst, maar het overgrote deel van hen staat op de lijst voor één specifiek verpleeghuis. Deze 385 wachtenden willen alleen daarheen en blijven anders liever thuis wonen. En met de toenemende vergrijzing waar nu al tegen de 40% vijfenveertig en ouder zijn zal er ondanks al dat pushen van de overheid om thuis te wonen toch steeds meer ouderen naar verpleeg & verzorgingstehuizen (wel of niet in nieuwe 2.0-vormen) dienen te verhuizen.

50PLUS Rotterdam heeft daar het afgelopen jaar regelmatig vragen aan het college over gesteld. De focus van dit college is vooral gericht op het slopen, slopen, slopen van sociale huurwoningen en het bouwen, bouwen, bouwen van 18.000 woningen in deze collegeperiode. Het door deze coalitie gewenste mantra dat hulpverleners (brandweer, politie, zorg) en onderwijzers voorrang kunnen krijgen op de woningmarkt is allesoverheersend op de acties in de woningmarkt! Niet eenmaal staat in het coalitieakkoord, in het werkprogramma en in het addendum op de woonvisie 2030 dat dit college zich gaat inzetten om ook de oudere inwoner van Rotterdam te voorzien van de passende huisvesting in verpleeg & verzorgingstehuizen. In het uitvoeringsprogramma ‘Ouder & Wijzer’ van het college wordt wel ingezet op een pijler ‘Wonen en woonomgeving’ maar ook daar wordt geen gewag gemaakt van Verpleeg & Verzorgingshuizen.

Naar aanleiding van het voorafgaande heeft 50PLUS Rotterdam de volgende vragen aan het college:

  1. Onderschrijft het college samen met de zorgorganisaties dat het aantal ouderen dat zorg nodig heeft stijgt en een tekort aan verpleeg & verzorgingsplekken in gespecialiseerd tehuizen dreigt?
  2. Is het college het eens dat oplossingen voor de vraag naar zorg noodzakelijk zijn?
  3. Is het college het samen met 50PLUS Rotterdam eens dat er extra verpleegtehuizen

    nodig zijn om de opvang van het toenemende aantal ouderen op te vangen?

  4. Is het college het met 50PLUS Rotterdam eens dat er ook steeds meer ouderen komen die niet persé op zichzelf willen wonen maar in gezamenlijkheid met andere ouderen

    willen wonen?

Volgens het artikel uit het AD is de gemeente Rotterdam bereid om de randen van de wet op te zoeken voor ‘verzorgingshuizen-nieuwe-stijl’. Die zouden het gat moeten dichten tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis.

5. Kan het college aangeven hoe die ‘verzorgingshuizen-nieuwe-stijl’ eruit zien en welk prijskaartje in woonlasten daar voor de oudere die er gebruik van gaat maken aanhangt?

 

Delen via:

Er is nog geen antwoord.