Schriftelijke vragen: Martha Flora

25 april 2022

Met belangstelling heeft 50PLUS Rotterdam kennisgenomen van de college beantwoording (22bb2559) van de door 50PLUS Rotterdam op 7 maart 2022 gestelde schriftelijke vragen (22bb003046) over Martha Flora. Deze vragen waren bedoeld om duidelijkheid te krijgen over wat ertoe heeft geleid dat de wethouder de 34 zorgwoningen van dit gebouw aan de Schubertlaan in Hillegersberg in 2020 meetelde in de categorie sociale nieuwbouw.

Die duidelijkheid is er nog steeds niet. De wethouder antwoordt, naar de mening van 50PLUS Rotterdam, ontwijkend met de mededeling dat – citaat – ‘gebruik is gemaakt van informatie uit dezelfde versie over woningbouwprojecten, als voor de Voortgangsrapportage editie 2019. In dat bestand was het project nog ingedeeld in de sociale huur’.

Daarom heeft 50PLUS Rotterdam nog een aantal aanvullende vragen aan het college gesteld. Lees deze hier.

 

 

 

Delen via: