Martha Flora

7 maart 2022

Geacht college,

 

In uw antwoorden dd. 18 januari 2022 op door 50PLUS Rotterdam op 22 november 2021 gestelde schriftelijke vragen over ‘Nadere informatie over cijfers uit de voortgangsrapportage Woonvisie 2030, editie 2020’ hebt u gegevens verstrekt over ‘de projecten met sociale huurwoningen, die in de periode 2018 tot en met 2020 zijn gestart’.

In de door u geleverde opsomming van benoemde projecten ontbreekt Martha Flora, gelegen aan de Schubertlaan in Hillegersberg.

In dit 34 zorgwoningen tellende project liggen de huren rond de 4000 euro per maand. En hoger. Dat zijn dus geen sociale huurwoningen, maximale huurgrens 752 euro.

 

50PLUS Rotterdam heeft hierover enkele vragen:

 

  1. Waarom is Martha Flora niet genoemd?

 

  1. Klopt het dat u Martha Flora niet langer tot de sociale sector rekent?

 

  1. Hebt u in uw op 24 november 2020 verstrekte lijst van nieuwbouwprojecten per abuis Martha Flora meegeteld als 34 sociale woningen?

 

  1. Komt het vaker voor dat u per abuis projecten met huren boven de liberalisatiegrens meetelt in de sociale huursector?

 

  1. Indien klopt dat Martha Flora per abuis is meegeteld in de sociale sector, is het dan zo dat Martha Flora in een andere, hogere categorie gaat meetellen?

 

  1. Welke categorie is dit?

 

 

We zien uw antwoorden graag tegemoet.

Delen via: