Positieve Covid-19 testen doorgeven aan huisartsen

9 juni 2020

Het heeft even geduurd maar eindelijk sinds 1 juni is het voor iedere Rotterdammer met (milde) Coronaklachten mogelijk om zich bij de GGD te laten testen op COVID-19.

Naast de COVID-19 richtlijnen die opgesteld zijn voor professionals in het veld van infectieziektebestrijding is er ook een Verpleegkundig Stappenplan Infectieziektebestrijding (VSI)opgesteld voor professionals werkzaam binnen een GGD. De richtlijn is hierbij de basis. Het stappenplan geeft een overzicht van het handelen van de GGD bij een melding van een specifiek ziektegeval, en is daarmee een hulpmiddel om de bestrijding te stroomlijnen. Een onderdeel van het stappenplan is dat er een ‘Bron- en contactonderzoek’door de GGD gedaan wordt.

Ondanks een landelijke lobby van de Huisartsenvereniging is er nog geen verplichting conform de richtlijnen en het stappenplan van de GGD om de huisartsen te informeren. Wij krijgen signalen van huisartsen dat zij nog lang niet altijd de namen van positief geteste inwoners doorkrijgen.

50PLUS Rotterdam maakt zich over deze vrijblijvendheid grote zorgen en zien graag betere afstemming in de zorg. Tenslotte is de huisarts de poortwachter in onze gezondheidszorg. Bron- en contactonderzoek is een essentieel onderdeel van de bestrijding van de huidige COVID-19-epidemie. Als we doeltreffend de coronacrisis willen aanpakken is het delen van informatie en data wel heel erg belangrijk om het zeer

besmettelijke coronavirus te kunnen traceren en bestrijden. De huisarts, is dus wat betreft 50PLUS Rotterdam wel de eerste in de lijn die op de hoogte gebracht dient te worden als inwoners positief getest zijn.

50PLUS Rotterdam heeft daarom de volgende vragen aan het college van B&W.

Delen via: