Werk flexibeler maakt het bestaan onzekerder

21 februari 2018

Trend Het aantal mensen met een flexibel contract is weer toegenomen. Ten opzichte van het laatste kwartaal van 2017 nam het aantal mensen met een vast contract toe met 2,2 procent, terwijl het aantal mensen met een flexibel contract juist met 2,5 procent toenam. Nederland kent op dit moment 3,0 miljoen flexwerkers en daar zijn de tijdelijke contracten nog niet bij mee geteld.

Die groei van mensen met een flexibel contract is een trend. Ter vergelijking eind 2017 hadden 5,3 miljoen Nederlanders een vast contract, dat is 60 procent van de beroepsbevolking. In 2003 kon nog driekwart van de beroepsbevolking op een vast contract rekenen. Van de mensen met een vast contract die er het laatste kwartaal van 2017 bijkwamen (112.000 werknemers) was driekwart hoger opgeleid en (positief) was de helft tussen de 55 en 65 jaar.

Flexibele werkcontracten passen bij deze nieuwe tijd. Het werken voor één baas van de wieg tot het graf is allang verleden tijd. Het werken als flexwerker kent zeker zo haar voordelen. Het biedt jonge mensen de mogelijkheid om tussen banen te hoppen en daarmee een bredere kijk op de mogelijkheden van de arbeidsmarkt te krijgen. Overigens vice versa biedt het de werkgever de mogelijkheid om te zien wat voor vlees het bedrijf in de kuip heeft.

Onzekerheid Echter flexibiliteit geeft ook grote onzekerheid aan zowel de werkgevers- als aan de werknemerskant. Het niet hebben van een vast contract belemmerd werknemers om zich te settelen. Het krijgen van huisvesting is moeizamer, het starten van een gezin wordt er niet door bevorderd. Voor de werkgever is het ook niet altijd even interessant. Waarom investeren in je flexmedewerker met scholing- en opleiding, cursussen en opdoen van praktijkervaring als je als werkgever geen garantie op terugverdienen hebt?

Ook het hele systeem van belastingen en verzekeringen is nog lang niet klaar voor deze verandering van werken. De opbouw van vermogen, pensioen gaat niet stabiel maar verloopt met horten en storen. Ook in het financieel overbruggen van momenten van geen werk is nog niet voorzien in de wet- en regelgeving. Met andere woorden tijd voor een garantie inkomen.

Algemene Ouderdoms Rotterdam Wet 50PLUS Rotterdam gunt daarom iedereen een vast contract, zeker de lager opgeleiden die steeds vaker met flexibele contracten zoals oproep- of uitzendwerk te maken krijgen of slechts kortlopende contracten. Die contracten worden bovendien steeds korter. 50PLUS Rotterdam gunt jong én oud een vaste baan en als werk vinden niet lukt in ieder geval een garantie inkomen.

In Rotterdam wil 50PLUS Rotterdam starten met de AORW voor de oudste groep bijstandsgerechtigden. De zogenaamde Algemene Ouderdoms Rotterdam Wet. Met deze uitkering krijgen de 65-plussers die tenminste drie jaar in Nederland wonen een uitkering zonder verplichtingen en zonder vermogenstoets ontvangen. Dat geeft hen rust en zekerheid. Bijverdienen mag, inleveren van dat salaris hoeft niet. Het ontstrest ook de arbeidsmarkt waar deze doelgroep niet meer hoeft mee te dingen voor banen. Beter voor jong en oud dus!

Delen via: