30 procent meer bouwvergunningen afgegeven

26 februari 2018

Het aantal bouwvergunningen is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 2017 met 30 procent gegroeid ten opzichte van 2016. Werden in 2016 nog 54.000 bouwvergunningen afgegeven, in 2017 waren dat er 70.000. Dit aantal komt alweer aardig in de buurt van de gemiddeld 80.000 bouwvergunningen die in de periode tussen 2000 tot 2008 steeds werden afgegeven. Na het afgeven van de vergunning duurt het helaas nog gemiddeld twee jaar voordat er ook daadwerkelijk gewoond kan worden in de nieuwbouwwoning. Zo kwamen er in 2017 door deze traagheid slechts 62.000 woningen bij.

Er is onderscheid te maken tussen huur- en koopwoningen, gemiddeld maakt het aantal huurwoningen 34 procent uit van het aantal bouwvergunningen. Uitschieters naar boven zijn te vinden in de grote steden. Amsterdam gaf vorig jaar met 3498 de meeste bouwvergunningen af, iets meer dan de helft daarvan zijn huurwoningen. In Utrecht en Leiden is het aantal huurwoningen zelfs respectievelijk 71 en 78 procent van het aantal afgegeven bouwvergunningen. In 2017 werden in Rotterdam 2.672 bouwvergunningen afgegeven, 1247 daarvan waren huurwoningen wat overeenkomt met 47 procent.

Wat de cijfers van het CBS niet zeggen is welk deel van de bouwvergunningen ten behoeve van huurwoningen voor de sociale sector bedoeld zijn. De vrees van 50PLUS Rotterdam is dat dit een minderheid zal zijn en dit terwijl er al jaren een schreeuwend tekort is aan geschikte goedkope woningen in Rotterdam.

50PLUS Rotterdam zet in haar verkiezingsprogramma in op betaalbare én voldoende én aangepaste (huur)woningen op maat voor iedereen. 50PLUS Rotterdam kiest ervoor dat senioren zelf kunnen beslissen om zo lang mogelijk zelfstandig in de vertrouwde woonomgeving te kunnen blijven wonen. 50PLUS Rotterdam wil geen verdere uitbreiding van de Rotterdamwet naar andere wijken. Dit verkleint de woonmogelijkheden voor mensen die zijn aangewezen op een sociale huurwoning nog verder.

Het is mooi dat er meer gebouwd wordt. Het is jammer dat Rotterdam van de grote steden achterblijft als het om het aantal huurwoningen gaat. En nog slechter is het als de huurwoningen die gebouwd worden voornamelijk een huur zullen krijgen van 710 of meer. Als dat zo is, dan doen we de enorme groep mensen met een klein inkomen in Rotterdam ernstig te kort. En dat in een stad waar de verdeeldheid tussen arm en rijk de afgelopen jaren toch al zo verergerd is.

 

https://50pluspartij.nl/rotterdam/68-rotterdam-visie/2245-wonen-bouwen
Delen via: