Ouderen zoeken niet per se sociaal contact onderling

30 januari 2018

Ouderen die behoefte hebben aan sociaal contact, zoeken niet per se leeftijdsgenoten op en gaan ook niet altijd naar een speciale ontmoetingsplek voor ouderen. Dit blijkt uit onderzoek van twee sociaal geografen Rianne van Melik en Roos Pijpers die ruim tweehonderd senioren interviewden. Ouderen willen niet naar wijkcentra, omdat het daar om hun leeftijd gaat en niet om het contact. Ze vinden het ook niet nodig om alleen contact te hebben met andere senioren en vinden het juist fijn om ook met andere leeftijdsgroepen om te gaan. Dat meldt de Volkskrant.

Winkelcentra en markten zijn plekken waar ouderen zich op hun gemak voelen, omdat er een ongedwongen sfeer hangt. Zodra het een georganiseerd festijn is dat speciaal voor ouderen in het leven is geroepen, hebben ze de neiging om niet op te komen dagen omdat ze het niet gezellig en vooral oudbollig vinden.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat ouderen moeite hebben met het openstaan voor andere culturen. De afgelopen jaren is in veel wijken in vooral grote steden de diversiteit aan culturen toegenomen, waardoor ouderen zich iets minder vertrouwd voelen in hun buurt. Juist sociale plekken als markten en winkelcentra helpen de ouderen een gevoel van vrijheid geven.

“We hebben geen aanwijzingen dat ouderen tegenwoordig minder veilig zijn dan vroeger, maar ze voelen zich wel minder veilig. Dat wordt gevoed door het onbekende dat ze om zich heen zien. Mensen kunnen vaak goed overweg met hun directe buren, maar slagen er niet in die ervaring uit te breiden naar een bredere groep migranten in hun wijk, aldus sociaal geograaf Roos Pijpers.

In Rotterdam heeft de afgelopen jaren een enorme kaalslag aan buurtvoorzieningen plaatsgevonden. Rotterdam met haar meer dan 630.000 inwoners wordt slechts bediend door 45 zogenaamde ‘Huizen van Buurt’ wat neer komt op 14.000 inwoners per huis! Hoe anoniem wil je het als gemeente hebben! Daarnaast is op alle gemeentelijke taken op het vlak van de sociale cohesie in de wijk bezuinigd en zijn de overgebleven taken uitbesteed aan particuliere organisaties.

Als ouderenpartij kent 50PLUS Rotterdam de opvattingen van de senioren. Vandaar dat 50PLUS Rotterdam ook inzet op het terugbrengen van de buurtvoorzieningen in de wijk waar jong en oud, waar alle bevolkingsgroepen elkaar weer kunnen ontmoeten in de eigen wijk. Zorgbuurthuizen waar de jeugd, waar de senioren, waar de migranten, een plek krijgen. Een ontmoetingsplaats waar het bruist en leeft als op een marktplaats en waar voor elke wijkbewoner iets te halen maar ook iets te brengen is.

Daarmee verbetert niet alleen het veiligheidsgevoel van de buurtbewoner maar het is ook het beste middel tegen eenzaamheid. Inwoners die elkaar ontmoeten, die elkaar opzoeken, die elkaar leren kennen zorgen als vanzelf voor elkaar.

 

Delen via: