Brandproblemen in Seniorencomplexen

23 februari 2018

Het Tweede Kamerdebat over de bouwregels energiebesparing in Nederland maakte duidelijk dat verschillende Tweede Kamerfracties zich zorgen maken over het tempo waarmee woningcorporaties bezig zijn met de verduurzaming van hun woningvoorraad. De verhuurders hebben er volgens diverse woordvoerders namelijk zelf gewoon geen geld voor.

Minister Ollengren van Binnenlandse Zaken vroeg de kamer geduld te hebben omdat ze werkt aan een korting op de verhuurdersheffing. Zo zouden de verhuurders wel geld overhouden voor het isoleren of energieneutraal maken van hun woningen.

Henk Krol van 50PLUS onderschrijft die problematiek, maar vroeg aandacht voor een naar zijn idee veel nijpender probleem. Namelijk de aandacht voor de brandveiligheid van seniorencomplexen. “Dit is een zeer ernstig probleem. Ouderen kunnen niet binnen één minuut hun pand verlaten bij brand. En de helft van de slachtoffers bij brand is wel ouder dan vijftig”. Uit een eerdere publicatie tijdens de Nationale Brandpreventieweken in oktober vorig jaar werd bekend dat preventie van groot belang is, want ouderen zijn 2,7 keer vaker slachtoffer van een brand dan andere leeftijdsgroepen.

50PLUS Rotterdam wil dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen als ze dat zelf wensen. Daar hoort passende zorg bij, maar ook brandveiligheid. Als de regels in Den Haag niet snel veranderen, kunnen we tenminste in Rotterdam zelf ervoor gaan zorgen dat ouderen (brand) veilig kunnen wonen. 50PLUS Rotterdam helpt haar voorman Henk Krol graag bij zijn strijd voor meer brandveiligheid voor ouderen, om te beginnen in Rotterdam.

Delen via: