Ouderen gevangen in de bijstand

1 maart 2018

Voor het eerst sinds jaren is het aantal personen met een bijstandsuitkering gedaald. In totaal ontvingen 416.000 personen eind 2017 een bijstandsuitkering; 4.000 minder dan eind 2016.

De daling komt voornamelijk voor rekening voor de groep 27- tot 45-jarigen. De oudste groep bijstandsgerechtigden komt maar moeilijk weer aan het werk en blijft in de bijstand gevangen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek die de cijfers vanmorgen publiceerde zit zelfs ruim de helft van de 55-plussers al meer dan vijf jaar in bijstand. Ze blijven ook langer in de bijstand omdat de AOW-leeftijd weer iets is opgeschoven en nu 66 jaar is.

De uitzichtloosheid en de verplichtingen die de Participatiewet de bijstandsgerechtigden oplegt, is 50PLUS Rotterdam een doorn in het oog. In de Tweede Kamer probeert de 50PLUS-fractie de AOW-leeftijd weer op 65 jaar te krijgen, tot nu toe zonder resultaat.

In Rotterdam gaan we het daarom zelf maar proberen met de AORW, de Algemene Ouderdoms Rotterdam Wet. Met deze wet krijgt een ieder die tenminste drie jaar in Rotterdam woont en bijstand ontvangt een garantie-inkomen. De bijstandsuitkering komt daarmee te vervallen. Met het garantie-inkomen vervalt ook de sollicitatieplicht en ontvangt de AORW-er zonder verdere verantwoording een vast inkomen. Vindt de AORW-er toch een (klein) baantje, dan mag de AORW-er het inkomen uit die arbeid houden, net als bij de AOW.

In Rotterdam gaat het op dit moment over zo’n 1000 bijstandsgerechtigden boven de 65 jaar en het kost Rotterdam slechts 0,3 procent van de jaarlijkse begroting. De enorme winst is dat deze AORW haar oudere inwoners in de bijstand rust en nieuw perspectief geeft. Het zorgt voor minder stress op de arbeidsmarkt, zorgt voor minder werkelozen op de vele lijstjes en voorkomt concurrentie tussen oudere en jongere werkzoekenden.

Zo wil 50PLUS Rotterdam met de oudere inwoners van Rotterdam omgaan.

Delen via: