Indexatie pensioenen nog ver weg

28 februari 2018

Een korting op het pensioen is voor zes op de tien ouderen dichterbij dan een indexatie. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) vindt dat hun pensioenfondsen nog altijd in de gevarenzone verkeren.

De inkomens van gepensioneerden zullen de komende jaren daarom nog zeker niet gaan stijgen. De pensioenfondsen hebben daarvoor te weinig geld in kas. Althans volgens de rekenmethode die ze van De Nederlandse Bank moeten hanteren.

De financiële positie van de pensioenfondsen is onder meer te zien aan de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding weer tussen het kapitaal dat het fonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle opgebouwde pensioenen uit te kunnen betalen en het kapitaal dat het pensioenfonds bezit.

Een dekkingsgraad van 100% betekent dat een pensioenfonds precies genoeg geld heeft om alle pensioenen uit te betalen. Het heeft dan geen geld over voor bijvoorbeeld de verzekeringen en de administratiekosten. Bij een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% heeft het pensioenfonds voor elke euro die het aan pensioen moet uitkeren, 1,05 in kas.

In februari is de gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen terug gelopen van 111 procent eind januari naar 110 procent eind februari 2018. Gelukkig hebben de aandelenkoersen zich in de loop van februari dit jaar hersteld en werkt de iets hogere rekenrente mee, anders was de terugval nog veel groter geweest. De beleidsdekkingsgraad die het gemiddelde is van de dekkingsgraad van de voorgaande 12 maanden, bleef in februari stabiel op 107 procent.

Pensioenfondsen moet minimaal een beleidsdekkingsgraad van 104,3 procent hebben. Om gedeeltelijk te mogen indexeren is minimaal 110 procent nodig en volledig indexeren mag een pensioenfonds pas bij 130 procent beleidsdekkingsgraad. Omdat de bovengenoemde percentages gemiddelden zijn, kan de situatie per fonds erg verschillen. Sommigen komen niet of nauwelijks aan het minimum toe en een enkel fonds mag zelfs al volledig indexeren.

Voor 50PLUS Rotterdam is het van belang dat ouderen die nu al jaren achterblijven bij de inkomensontwikkeling vanwege de slechte situatie bij de pensioenfondsen, gecompenseerd worden voor dit probleem. Want niet alleen hun inkomen gaat nauwelijks vooruit, alles wordt wel duurder en de eigen bijdragen die ze voor van alles (vooral zorg) moeten betalen neemt (op enkele uitzonderingen na) alleen maar toe.

50PLUS Rotterdam wil dus in ieder geval dat het openbaar vervoer voor AOW- gerechtigden in Rotterdam gratis blijft en dat de armoede wordt bestreden. Iedereen moet en mag van 50PLUS Rotterdam mee kunnen doen in onze stad, daar maken we ons hard voor.

Delen via: