Wachtgeldregeling van Wethouders

9 augustus 2021

Eind juli jl. werd vanwege het vroegtijdig opstappen van een wethouder in Epe het politieke ambt in een kwaad daglicht gezet. Voor de korte periode dat de man deel uitmaakte van het college van B en W is de gemeente Epe hem – boven op het salaris dat hij kreeg voor die korte periode dat hij wethouder was- veel wachtgeld verschuldigd.

Op de website van de VVD is aangekondigd dat de fractie van de Rotterdamse VVD de heer Vincent Karremans voordraagt als nieuwe wethouder. Als de gemeenteraad ermee instemt zal de heer Karremans per september de heer Bert Wijbenga opvolgen.

Dat betekent dat de heer Karremans formeel slechts 6,5 maand tot 8,5 maand (uitgaande dat de VVD niet net als op landelijk niveau de formatie doelbewust gaat traineren) wethouder zal zijn van het huidige college van B&W.

De uitkering na het vervullen van een politiek ambt is voor wethouders geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Omdat de bepalingen zeer technisch juridisch van aard zijn is de Appa een complexe wet.

Deze bijzondere situatie waar de heer Vincent Karremans slechts gedurende een korte periode wethouder zou kunnen worden in relatie tot wat er is gebeurd in Epe brengt 50PLUS Rotterdam tot de volgende vragen aan het college van B&W.

Delen via: